Våra dotterbolag

Fragbite Group har en portfölj av etablerade dotterbolag baserade i Sverige, Frankrike, Nederländerna samt Gibraltar. Vi bygger gruppen genom selektiva förvärv av snabbväxande, välskötta bolag med en stark ledning vars affärsverksamhet kompletterar de befintliga dotterbolagen. Vi hjälper bolagen att växa genom spetskompetens, kapital samt korsbefruktning med övriga verksamheter inom gruppen. Tillsammans skapar vi underhållning för den globala spelmarknaden genom att utveckla egna IP:n såväl som samarbeta med externa IP-ägare.

Fragbite

Fragbite grundades 2002 och når genom sina plattformar drygt 300 000 unika användare varje månad. Företaget är baserat i Stockholm och är idag ett av Nordens ledande esportbolag som erbjuder en komplett portfölj av content – turneringar, marknadsföring, annonsering, livesändningar och publicering. Via fragbite.se och sin kanal på streamingplattformen Twitch tillhandahåller Fragbite en välbesökt plattform som länge utgjort ett livskraftigt community med stor betydelse för esportens utveckling i Sverige och Norden. Fragbite har lång erfarenhet av att producera och distribuera turneringar i olika format. 2022 lanserades det framgångsrika konceptet Svenska Cupen i Counter-Strike som återkommer för tredje året i rad till hösten 2024.

Besök hemsida

Config

Fragbite driver byråverksamhet under varumärket Config och har över tio års erfarenhet av att skapa värde baserat på gaming- och esportinnehåll. Med innovativ konceptmarknadsföring hjälper Config internationella varumärken att nå och göra avtryck på gaming- och esportpubliken – en ung målgrupp som ofta anses svåra att nå med traditionell marknadsföring.

Besök hemsida

Fun Rock & Prey Studio

FunRock & Prey Studios grundades 2008 respektive 2011 och de två verksamheterna slogs samman i en organisatorisk enhet 2021. FunRock & Prey Studios utvecklar spelmotorer och spel anpassade för smarta mobiltelefoner och surfplattor vilka primärt distribueras via Google Play och Apple App Store. Studion tillämpar affärsmodellen free-to-play som innebär att användare laddar ner och spelar gratis, men kan betala för ytterligare innehåll för att lättare avancera. Intäkter uppstår således via annonser och köp inuti spel. Verksamheten är baserad i Stockholm med delar av medarbetarna baserade i Alexandria, Egypten. Studion är utvecklare av det populära mobilspelet MMA Manager 2: Ultimate Fight som har över 4 miljoner nedladdningar.

Lucky Kat

Lucky Kat grundades 2015 och är baserat i Haag, Nederländerna. Företaget utvecklar mobilspel och etablerades först inom genren hypercasual – titlar med enkel spelmekanik som är ämnade för en bred publik och syftar till att erbjuda en stunds avkoppling. Affärsmodellen för dessa mobilspel är free-to-play och den främsta intäktskällan är annonsering. Lucky Kat’s katalog på drygt 20 spel har till dags dato haft över 200 miljoner nedladdningar. Studion har sedan 2023 primärt fokus på utveckling av web3-spel, den första titeln Panzerdogs lanserades 2022 och betraktas som en pionjärtitel inom web3 gaming, bland annat nominerad av European Blockchain Convention som ett av Europas 100 främsta startupprojekt inom blockkedjeteknik. Tillsammans med dotterbolaget Wagmi utvecklar Lucky Kat gruppens speltoken $KOBAN som hittills genererat över 38 MSEK i riktade försäljningar inför den publika lanseringen och försäljningen som planeras till 2024.

Besök hemsida

Playdigious

Playdigious är en väletablerad spelutvecklare med spetskompetens i att vidareutveckla framgångsrika speltitlar från PC till mobil och därefter publicera dem, så kallad portning. Playdigious grundades 2016 och är baserat i Frankrike med kontor i Paris, Montpellier och Nancy. Playdigious designmässiga och tekniska expertis i att porta ett spel från en plattform till en annan har gjort studion till en välrenommerad aktör med namnkunniga partners samt flertalet prisbelönta titlar i portföljen. Deras kapacitet för portning i kombination med kompetent publicering av dessa titlar har gjort att de får förtroende från framträdande IP-ägare på marknaden. Bolaget har tagit fram mobila versioner av spel som Dead Cells, Spiritfarer, Northgard, Loop Hero, Skul och Little Nightmares.

Besök hemsida

Playdigious Originals

Playdigious Originals är Playdigious’ affärsenhet och varumärke för publicering av spel på PC och konsol. Den nya affärsenheten publicerar sk. independent games som lanseras för första gången. Playdigious Originals presenterades i juni 2023 och det första spelet kommer att lanseras under 2024; Linkito, följt av Fretless – The wrath of Riffson.

Besök hemsida

Wagmi

Lucky Kat och Wagmi utgör tillsammans affärsområde web3, klicka här för att lära dig mer om vad web3 innebär inom gaming. Wagmi är gruppens utgivningsföretag, licensierat för utgivning av blockkedjebaserade, finansiella tillgångar. Wagmi grundades 2022 och är baserat i Gibraltar där dotterbolaget godkänts som Virtual Assets Service Provider av The Gibraltar Financial Services Commission. Lucky Kat sköter spelutveckling och produktstrategi samt underhåller spelens communitys, medan Wagmi sköter alla finansiella aspekter av de digitala tillgångar som givs ut, inklusive juridiska frågor som upprätthållande av AML-policys och rapportering.

Vad är web3?

Web3 utgör idag en övergripande etikett för ett tekniskt, kulturellt och kommersiellt paradigmskifte för den digitala underhållningsindustrin. Hur vi skapar, äger och handlar digitala tillgångar var i första hand drivet av teknik men drivs nu alltmer av en kulturell evolution.
Vad betyder web3 för Fragbite Group?
Fragbite Groups målsättning inom web3 är att ta fram digitala spelupplevelser som erbjuder spelaren nya och innovativa sätt att utveckla sina intressen, interagera med andra, äga det de skapar samt få möjligheten att påverka beslut om upplevelsens ekosystem och utveckling. Spelupplevelse är högsta prioritet vid utvecklandet av våra web3-spel som kan spelas även som klassiska spel, och till det läggs sedan de lager av funktionalitet som tillförs med hjälp av blockkedjetekniken, bland annat play-and-earn-mekanik.

Hur började web3?

Web 3.0 beskrivs som internets tredje epok och framtida form – ett decentraliserat internet baserat på blockkedjeteknik inom vilket användare äger sin egen data och bär den med sig från tjänst till tjänst. Web 1.0 kom på 90-talet och byggde på enklare hemsidor från vilka mottagare kunde ta del av information. I och med web 2.0 utvecklades internet mot plattformar och applikationer, något att interagera med, och i samband med det kom internetbanker, bloggar, sociala medier och dylikt. I Web 3.0 tar användarna steget till att även äga saker digitalt. Istället för att enorma mängder data lagras i några få stora databaser, hos exempelvis Facebook eller Google, distribueras data så att alla får kontroll över sin egen information och det de själva skapat i en liten, avgränsad del av en gemensam blockkedja. Denna nästa epok kallas numera vanligen för web3.

Vad är en blockkedja?

En blockkedja (eng: blockchain) är ett innovativt sätt att skapa tillförlitliga register. En blockkedja är en huvudbok (eng: ledger) över transaktioner som görs med ett underliggande digitalt objekt som t.ex. en avatar i ett spel. Huvudboken är distribuerad vilket innebär att den finns i identiska exemplar på många datorer, med syftet att omöjliggöra förfalskning av informationen och skapa förtroende mellan parter. Varje ny transaktion måste godkännas av samtliga datorer i blockkedjan, och då alla tidigare värden som rör blockkedjan redan finns i dessa datorer kan de därför kontrollera att inget har ändrats på ett felaktigt sätt. Om allt är korrekt, godkänns den nya transaktionen och läggs till listan i blockkedjan. På så sätt kan digitala tillgångar ägas, köpas, säljas och bytas i ett helt decentraliserat system. En av de första tillämpningarna av blockkedjeteknik var digitala valutor, men tekniken utvecklas i hög takt och utvidgas till många icke-finansiella användningsområden. För en spelutvecklare inom web3 är det centralt att knyta sitt spel och dess finansiella tillgångar till en blockkedja med tekniska och finansiella förutsättningar lämpade för spelutveckling.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken