Fragbite Group

Fragbite Group är en företagsgrupp baserat i Stockholm med dotterbolag i Sverige, Nederländerna, Frankrike och Gibraltar. Fragbite Groups äldsta dotterbolag grundades redan 2002 medan gruppen bildades 2021 då dess aktie också noterades på Nasdaq First North Growth Market under tickern $FRAG. Fragbite Group har tre affärsområden – gaming, esport och web 3 – där gaming utgörs av en väletablerad, lönsam kärnverksamhet medan företaget under både esport och web3 bryter ny mark marknaden. Det sätt Fragbite Group kombinerar och utvinner synergier från vår expertis inom gaming, esport och web3 ger företaget en unik position.

Our business idea

Fragbite Gruoup develops and publishes games and esports content for traditional and modern platforms. We combine expertise in gaming, esports and web3 to create entertainment that meets the needs of a new global generation of gamers who want to play, watch and own.

Play, Watch, Own

Den globala gamingmarknaden genomgår just nu en evolution i termer av hur användarna konsumerar spel. För den nya generationen utgör spel en viktig social aktivitet, och utöver att själva spela vill dagens gamers även titta på när andra spelar och följa så kallat live-streaming content. 2025 förväntas över 1,4 miljarder personer regelbundet titta på någon form av livesänd esport eller gaming, en typ av innehåll som i rask takt utvecklas till att utgöra en viktig marknadsföringskanal för nya spel.

Parallellt pågår en evolution i hur spelarna ser på ägande. När spelande inte bara är underhållning utan något socialt, kreativt och personligt, blir det som en spelare skapar viktigt både i monetära och emotionella termer. Spelare vill i allt högre grad vara med och påverka hur spelen utvecklas och äga sina speltillgångar. Med blockkedjeteknik kan marknaden tillgodose dessa behov.

För den nya generationen gamers håller gränserna mellan att själv spela och att titta på när andra spelar på att suddas ut. På samma sätt har spelutvecklarens skapande och ägande börjat flyta samman med den enskilde spelarens. På Fragbite Group är vi övertygade om att den här utvecklingen kommer innebära att spelutvecklare, förläggare och marknadsförare inom gaming behöver möta upp konsumentbehoven på ett nytt sätt, med ett helhetsgrepp om gamingupplevelsen. Därför bygger vi vår affärsidé på konceptet PLAY, WATCH, OWN.

Our strengths

Profitable, solid and growing core business

Fragbite Group’s core business within the gaming business area has been profitable for many years. A strong, consistent pipeline of games ensure continued profitability and growth.

Uniquely positioned

Fragbite Group is positioned at the forefront, with expertise in gaming, esports and web3 that few other publicly traded gaming companies have. Our business is built on insight into how the new generation consumes entertainment.

Risk diversification

Our game portfolio is wide and spans across different genres, technical platforms and geographic markets. Additionally, we work in different parts of the value chain; both with proprietary IPs and with established, externally owned IPs that have had documented commercial success. With this diversification, Fragbite Group has established a comfortable risk spread

Charged with extraordinary potential

Off the base a well-established, profitable business in gaming and esports, Fragbite Group has the opportunity to grow exponentially with our pioneer web3 business and unique esports offer – both with the potential of becoming gamechangers in the market.

Our revenue models

Fragbite Group is at the beginning of a growth journey where we, off the foundation of an already strong core business, are building a next generation gaming company that combines expertise in gaming, esports and web3. Within our business areas, we have a number of revenue models that support each other, to an increasingly higher degree as the Company’s business develops.

development

We develop games, focusing primarily on free-to-play mobile games. Revenues are generated via in-game purchases and/or advertising.

porting

We port already released games from PC and console to mobile platforms and publish them. These games are pay-to-play and generate revenue initially via download and later via game updates.

publishing

We publish games within the independent game genre to PC and console. As publisher, we have a share in the total revenue generated from the games.

marketing

We are experts in marketing through esports and gaming content. Revenue is generated via our own IPs and the sale of services.

ownership

We develop ecosystems, communities and digital assets within the framework of games built on blockchain technology. Revenue is generated via the sale of assets, in-game purchases and transaction fees.

Keep updated on news from Fragbite Group

Subsidiaries & Brands