Fragbite Group

Fragbite Group är en företagsgrupp baserad i Stockholm med dotterbolag i Sverige, Nederländerna, Frankrike och Gibraltar. Fragbite Groups äldsta dotterbolag grundades redan 2002 medan gruppen bildades 2021 då dess aktie också noterades på Nasdaq First North Growth Market under tickern $FRAG. Fragbite Group har tre affärsområden – gaming, esport och web 3 – där gaming utgörs av en väletablerad, lönsam kärnverksamhet medan företaget under både esport och web3 bryter ny mark marknaden. Det sätt Fragbite Group kombinerar och utvinner synergier från vår expertis inom gaming, esport och web3 ger företaget en unik position.

Vår affärsidé

Fragbite Group utvecklar och publicerar spel och esportinnehåll för traditionella och moderna plattformar. Vi kombinerar expertis inom gaming, esport och web3 för att skapa underhållning till en ny global generation gamers som vill spela, titta och äga.

Play, Watch, Own

Den globala gamingmarknaden genomgår just nu en evolution i termer av hur användarna konsumerar spel. För den nya generationen utgör spel en viktig social aktivitet, och utöver att själva spela vill dagens gamers även titta på när andra spelar och följa så kallat live-streaming content. 2025 förväntas över 1,4 miljarder personer regelbundet titta på någon form av livesänd esport eller gaming, en typ av innehåll som i rask takt utvecklas till att utgöra en viktig marknadsföringskanal för nya spel.

Parallellt pågår en evolution i hur spelarna ser på ägande. När spelande inte bara är underhållning utan något socialt, kreativt och personligt, blir det som en spelare skapar viktigt både i monetära och emotionella termer. Spelare vill i allt högre grad vara med och påverka hur spelen utvecklas och äga sina speltillgångar. Med blockkedjeteknik kan marknaden tillgodose dessa behov.

För den nya generationen gamers håller gränserna mellan att själv spela och att titta på när andra spelar på att suddas ut. På samma sätt har spelutvecklarens skapande och ägande börjat flyta samman med den enskilde spelarens. På Fragbite Group är vi övertygade om att den här utvecklingen kommer innebära att spelutvecklare, förläggare och marknadsförare inom gaming behöver möta upp konsumentbehoven på ett nytt sätt, med ett helhetsgrepp om gamingupplevelsen. Därför bygger vi vår affärsidé på konceptet PLAY, WATCH, OWN.

Våra styrkor

Solid och lönsam kärnverksamhet

Fragbite Groups kärnverksamhet inom affärsområde gaming har genererat lönsamhet under flertalet år. En stark, löpande pipeline av speltitlar säkrar fortsatt lönsamhet och tillväxt.

Unikt positionerad

Fragbite Group ligger i framkant med expertis inom gaming, esport och web3 som få andra noterade gamingbolag har. Vår affär är byggd på insikt om hur den nya generationen konsumerar spelunderhållning.

Riskspridning

Vår spelportfölj har en bredd som spänner över olika genrer, tekniska plattformar och geografiska marknader. Vi arbetar därtill i olika delar av värdekedjan; både med egna IP:n och med etablerade IP:n som haft dokumenterad kommersiell framgång och för vilka huvuddelen av utvecklingskostnaderna redan tagits av IP-ägaren. Med denna diversifiering har Fragbite Group etablerat en betryggande riskspridning.

Laddad med betydande potential

Med utgångspunkt i en väletablerad, lönsam verksamhet inom gaming och esport har Fragbite Group möjlighet att växa exponentiellt med vår banbrytande web3-verksamhet och vårt unika esporterbjudande – båda med potential att bli gamechangers på marknaden.

Våra intäktsmodeller

Fragbite Group är i början av en tillväxtresa där vi med grund i en redan stark kärnverksamhet bygger nästa generations gamingbolag som kombinerar expertis inom gaming, esport och web3. Inom våra affärsområden har vi ett antal intäktsmodeller som understödjer varandra, i ökande grad allt eftersom Bolagets affär utvecklas.

development

Vi har egen utveckling av spel med primärt fokus på mobilspel som är free-to-play. Intäkter genereras via köp inuti spel och/eller annonser.

porting

Vi anpassar redan lanserade spel från PC och konsol till mobila plattformar och publicerar därefter dem. Dessa spel är pay-to-play och genererar intäkter initialt via nedladdning och därefter via speluppdateringar

publishing

Vi publicerar spel inom independent game-genren till PC och konsol. Som förläggare har vi en andel av de totala intäkter som genereras från spelen.

marketing

Vi är experter på marknadsföring genom esport och spelinnehåll. Intäkter genereras via egna IP:n och försäljning av tjänster.

ownership

Vi utvecklar ekosystem, communities och digitala tillgångar inom ramen för spel byggda på blockkedjeteknik. Intäkter genereras genom försäljning av tillgångar, köp inuti spel samt transaktionsavgifter.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken