Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Delårsrapport för perioden januari – mars 2022

Regulatorisk25 May, 2022 klockan 07:30

Stabil inledning på året

Första kvartalet 2022

  • Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 54,7 MSEK (2,4).
  • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för det första kvartalet uppgick till 2,4 MSEK (-2,5). Rörelseresultatet för första kvartalet föregående år inkluderade jämförelsestörande kostnader om -1,8 MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgick till -21,7 MSEK (-7,4).
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,24 SEK (-0,2).

Viktiga händelser under kvartalet

  • Förvärvet av Lucky Kat slutfördes den 3 januari och i samband med det beslutade styrelsen om en emission av totalt 3 944 551 aktier. Lucky Kats Q4-resultat var enligt förvärvsavtalet inkluderat i koncernens resultat för det fjärde kvartalet 2021.
  • Fragbite Groups dotterbolag Lucky Kat tecknade den 9 februari ett samarbetsavtal med The Sandbox för att skapa en egen värld med nöjesparkstema i Metaverse – ett decentraliserat digitalt ekosystem byggt på nästa generations internet – Web 3.0.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Styrelsen beslutade vid ett extrainkallat styrelsemöte den 12 april att utse Marcus Teilman till ny VD och koncernchef med tillträde vid årsstämman den 25 maj, 2022. Marcus är idag vice VD och Head of M&A. Bolagets nuvarande VD och koncernchef Stefan Tengvall lämnar sin nuvarande roll vid årsstämman den 25 maj och har informerat valberedningen att han står till förfogande för en operativ roll i styrelsen för Bolaget.
  • Inför årsstämman den 25 maj, 2022, har valberedningen föreslagit omval av Niclas Bergkvist, Claes Kalborg, Dawid Myslinski, David Wallinder och Sten Wranne. Som nya ledamöter föreslås Stefan Tengvall och Zara Zamani. Valberedningen har vidare föreslagit att Bolagets avgående VD och koncernchef Stefan Tengvall väljs till styrelsens ordförande och Niclas Bergkvist till vice ordförande.

VD har ordet
Årets första kvartal har inletts stabilt med en nettoomsättning på 54,7 MSEK med en EBITDA om 2,4 MSEK. Det kan jämföras med 60,3 MSEK i nettoomsättning och 10,2 MSEK i EBITDA för det fjärde kvartalet 2021, under vilket Lucky Kat genomförde en försäljning av 5 555 hundavatarer för spelet Panzerdogs, vilket gav en engångsintäkt under fjärde kvartalet 2021. Vi visar med årets första kvartal att vi har en stabil intjäningsgrund att stå på och växa vidare från. De första och tredje kvartalen brukar normalt sett vara de mindre intensiva kvartalen för våra verksamheter och detta första kvartal var inget undantag.
 
Under årets inledande kvartal har mycket kraft och fokus lagts på att integrera Lucky Kat i Fragbite Group. Lucky Kat undersöker även möjligheterna att genomföra en försäljning av en egen token, som kan användas som ett slags valuta i egenproducerade spel. Vår förhoppning är att vi inom kort har den legala strukturen och alla tillstånd som krävs för att framgångsrikt kunna genomföra detta. Jag har en känsla av att detta är starten på något helt nytt som kan ge en betydande potential för oss framöver. Jag är så här långt väldigt nöjd med integrationen.
 
Vårt e-sportbolag Fragbite AB har likt tidigare år inte haft några turneringar igång under årets första kvartal, men efter kvartalets utgång har en ny säsong av både Fragleague och Svenska Schackligan inletts. Fragbite planerar även för nya e-sportkoncept och min bedömning är att dessa kan komma att lanseras senare i år. Vi kommer att återkomma så snart vi har avtal signerade. Utvecklingen i Fragbite under 2021 påverkades negativt av pandemin, men en återhämtning har inletts under det första kvartalet 2022.
 
Playdigious fortsätter att prestera bättre än plan. Igår, den 24 maj, lanserades Streets of Rage 4 på Android och iOS och studion har ett antal ytterligare spelsläpp planerade under resterande del av året som jag känner kommer att stärka oss ytterligare. Det är extra kul att spelen Northgard och Sparklite nominerades och vann utmärkelserna "Best Mobile Video Game" samt ”Best International Mobile Video Game” i The Pégases Game Awards 2022.
 
För vår mobilspelstudio FunRock/Prey så har vi sett tydliga förbättringar av KPI:er för spelet MMA Manager 2: Ultimate Fight jämfört med MMA Manager 2021. Det som återstår nu är att vi skapar bättre utväxling på de marknadsföringskampanjer som genomförs av vår externa publisher. Vi följer noga utvecklingen och planerar att lansera spelet globalt så snart tiden är mogen.
 
Vi har fortsatt fokus på vår förvärvsagenda. Vi har valt att inte gå vidare med ett par förvärvsdiskussioner, för att istället fördjupa andra. Vi är väldigt selektiva när vi genomför förvärv vilket kräver tålamod.
 
Som tidigare kommunicerats har jag efter drygt 2 år som VD valt att lämna över stafettpinnen till Marcus Teilman, som idag är vVD och ansvarig för M&A. Jag gör idag min sista dag som VD och har även av valberedningen blivit nominerad till ny styrelseordförande, som årsstämman har att besluta om senare idag. Jag känner ett stort förtroende för Marcus och jag kommer att fortsätta att stötta honom och bolaget på nära håll framöver och ser fram emot att få fortsätta arbeta med Fragbite Group under lång tid framöver i en ny roll. Fortsättningen av 2022 ser ut att kunna bli minst sagt intressant då vi har många möjligheter som vi ska se till att ta vara på. Jag vill passa på att tacka för det förtroende och stöd som jag och medarbetarna fått av våra investerare.

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef

Delårsrapport för perioden januari – mars 2022 (Länk)

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken