Styrelse

Sten Wranne

Styrelseledamot sedan 2024
Född 1961

Utbildning och erfarenhet

Sten har en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg, och har under sin karriär haft ett antal olika CFO-roller på bland annat Stillfront Group, Adcore AB och Connecta AB. Sten har lång erfarenhet av såväl ekonomistyrning som noterad miljö samt M&A inom både gaming och andra branscher. Han har haft och har flertalet uppdrag som styrelseledamot och är partner samt arbetande styrelseledamot i managementkonsultgruppen Newground Alliance.

Innehav i Fragbite Group

Sten äger 270 000 aktier varav 160 000 aktier privat och resten via bolag. Han äger 50 000 teckningsoptioner av serie OP 2022/2025.

Övriga uppdrag

Styrelseledamot i Newground Alliance AB. Styrelseledamot eller styrelsesuppleant i ett antal bolag inom koncernen Newground Alliance. Styrelseledamot i Black Ocean Development AB, Deseven International AB och Black Ocean Invest AB. Styrelsesuppleant och VD i Deseven Capital AB.

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Stefan Tengvall

Styrelseledamot sedan 2020
Född 1976

Utbildning och erfarenhet

Stefan har studerat Master Program in Accounting, Valuation & Financial Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har stor erfarenhet som entreprenör och investerare inom området informations- och kommunikationsteknik. Stefan är en av grundarna till Ownit Broadband och var med och byggde upp bolaget till en omsättning på 134 MSEK och 29 MSEK i EBIT fram till att det avyttrades till Telenor 2012. Han är idag Chief Strategy Officer för Telness Tech och har tidigare varit investerare och ordförande i Scrive.

Innehav i Fragbite Group

Stefan äger 2 712 090 aktier varav 732 090 privat och resten via bolag. Han äger 150 000 teckningsoptioner av serie OP 2021/2024 samt 100 000 teckningsoptioner av serie OP 2022/2025.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i uNorth AB. Styrelseledamot i Ground Transportation Services Sweden AB, Travel Contracts Sweden AB, Snowfall IP AB, Internet Legends AB, Verification Topco AB, Travel Technology Development Europe AB, TechBuddy International Holding AB, Travel Development Sweden AB, Mobility46 AB, Elbilio AB, First San Fransisco Invest AB, Shinjitsu AB, Incaprettamento AB, Sören Tengvall Bygg och Inredningar Aktiebolag och Hello Ebbot AB. Styrelseledamot och VD i Twin Mountain Group AB och Autonoma System i Stockholm AB.

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Claes Kalborg

Styrelseledamot sedan 2020
Född 1962

Utbildning och erfarenhet

Claes har studerat vid Stockholms universitet och har en lång erfarenhet som entreprenör samt från ledande roller inom media- och spelindustrin. Tidigare har Claes bland annat varit verksam som SVP Global Licensing på Rovio och SVP Head of Global Licensing på King. Claes har ett flertal engagemang som styrelseledamot i olika bolag och är även Associate i AI-företaget CanopyLAB samt VD på Rightbridge Ventures Group AB (publ).

Innehav i Fragbite Group

Claes äger 15 000 aktier via bolag. Han äger 25 000 teckningsoptioner av serie OP 2022/2025.

Övriga uppdrag

VD och styrelseledamot i Barn Storm Media AB, Rightbridge Ventures Group AB (publ) och Every Sense Entertainment AB. Vice VD och styrelseledamot i Sentinella Aktiebolag. VD och styrelsesuppleant i Bodiam AB. Ordförande i Gaming Guardians AB. Styrelseledamot i Adventure Box Technology AB, CF Entertainment AB, LL Lucky Games AB (publ), Non Violence Licensing AB och Sound Dimension AB. Styrelsesuppleant i Rosebloom Enterprises AB och Rosebloom Ventures AB.

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Zara Zamani

Styrelseledamot sedan 2022
Född 1985

Utbildning och erfarenhet

Zara har en dubbel ingenjörsexamen i el- och elektronikteknik respektive petroleumteknik och är i slutskedet av doktorandstudier inom Innovationsvetenskap. Hon har ledarskapserfarenhet från globala företag som Chromaway, Schlumberger och DH Anticounterfeit, och en omfattande bakgrund från att designa blockkedjor och att utveckla innovativa kryptobaserade investeringsmodeller. 2021 grundade Zara metaverseföretaget Neoki där hon arbetar som Chief Operations Officer, vid sidan av en lektorstjänst vid Högskolan i Halmstad samt rollen som tillförordnad VD för dotterbolaget Lucky Kat. Zara har tidigare varit panelexpert för EU Blockchain Observatory and Forum, och hon fördes fram av den amerikanska publikationen Analytics Insight som en av de 10 mest inflytelserika kvinnorna inom teknik 2021.

Innehav i Fragbite Group

Zara äger 40 000 teckningsoptioner av serie OP 2022/2025. Hon äger inga aktier.

Övriga uppdrag

Styrelsesuppleant i Neoki AB och Allny Bygg AB.

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Maria A. Grimaldi

Styrelseledamot sedan 2023
Född 1968

Utbildning och erfarenhet

Maria är diplomerad marknadsekonom och varumärkesstrateg från Berghs School of Communication, Stockholm. Maria har lång erfarenhet som ledare och styrelseledamot i såväl Sverige som globalt, med exekutiva roller som VD för det börsnoterade XR-teknikföretaget Bublar Group.
Hon har också varit VD för nordiska Dataspelsbranschen och styrelseledamot i Interactive Software Federation of Europe (ISFE, nu Video Games Europe). Maria har expertis inom skalbara teknologier, snabbväxande verksamheter, produktutveckling, förvärv- och konsolideringar strategier, samt har ett omfattande nätverk inom den globala gamingindustrin.

Innehav i Fragbite Group

Maria äger inga aktier.

Övriga uppdrag

Styrelseordförande i PS of Sweden AB och JH Holding AB.
Styrelseledamot i Association of Swedish Fashion Brands ekonomisk förening, ESPORTAL GROUP AB, Gegant AB, Insert Coin AB, M.O.B.A. Network AB (Publ), Trainimal AB och Vator Securities AB.

Oberoende

Oberoende i förhållande till Bolaget och ledningen.
Oberoende i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken