Pressmeddelanden

Press-meddelanden

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) upptar bankfacilitet

Regulatorisk01 June, 2021 klockan 15:53

Bolagets styrelse har beslutat att uppta en bankskuld om 15 mkr genom en senior bankfacilitet hos en ledande nordisk bank till konkurrensmässig ränta. Bankfaciliteten löper över 36 månader med en rak amorteringstakt under löptiden.

– Denna bankfacilitet ger Bolaget större flexibilitet att agera snabbt på förvärvsmarknaden inom gaming och e-sport. Jag bedömer att den över tid också kommer att skapa aktieägarvärde, för att undvika utspädning i det skede vi är nu, kommenterar Stefan Tengvall, VD och Koncernchef i Fragbite Group.

Under gårdagen meddelade Fragbite Group att man tillträtt förvärvet av Playdigious SAS, som förvärvades genom en kombination av kontant betalning om 3 MEUR av egen kassa samt ytterligare 5 062 502 nyemitterade aktier till en aktiekurs om 4 kr.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken