Aktien

Fragbite Groups aktie är denominerade i svenska kronor med ISIN-kod SE0015949334.

Aktiens kortnamn/Ticker är FRAG.

Fragbite Groups LEI-kod är: 549300RMCBX44ZFTPT73.

Prestanda
STÖRSTA ÄGARE