Investera

Fragbite Group utvecklar och publicerar spel och esportinnehåll för traditionella och moderna plattformar. Vi kombinerar expertis inom gaming, esport och web3 för att skapa underhållning till en ny global generation gamers som vill spela, titta och äga. Fragbite Groups aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under tickern $FRAG.

Våra styrkor

Solid och lönsam kärnverksamhet

Fragbite Groups kärnverksamhet inom affärsområde gaming har genererat lönsamhet under flertalet år. En stark, löpande pipeline av speltitlar säkrar fortsatt lönsamhet och tillväxt.

Unikt positionerad

Fragbite Group ligger i framkant med expertis inom gaming, esport och web3 som få andra noterade gamingbolag har. Vår affär är byggd på insikt om hur den nya generationen konsumerar spelunderhållning.

Riskspridning

Vår spelportfölj har en bredd som spänner över olika genrer, tekniska plattformar och geografiska marknader. Vi arbetar därtill i olika delar av värdekedjan; både med egna IP:n och med etablerade IP:n som haft dokumenterad kommersiell framgång och för vilka huvuddelen av utvecklingskostnaderna redan tagits av IP-ägaren. Med denna diversifiering har Fragbite Group etablerat en betryggande riskspridning.

Laddad med betydande potential

Med utgångspunkt i en väletablerad, lönsam verksamhet inom gaming och esport har Fragbite Group möjlighet att växa exponentiellt med vår banbrytande web3-verksamhet och vårt unika esporterbjudande – båda med potential att bli gamechangers på marknaden.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken