Finansiell kalender

Bolagets har antagit följande finansiella kalender:

Bokslutskommuniké 2021: 25 februari 2022

Årsredovisning 2021: vecka 17 2022

Q1-rapport 2022: 25 maj 2022

Q2-rapport 2022: 24 augusti 2022

Q3-rapport 2022: 15 november 2022

Bokslutskommuniké 2022: 23 februari 2023

Årsredovisning 2022: vecka 17 2023

Q1-rapport 2023: 12 maj 2023

Q2-rapport 2023: 17 augusti 2023

Q3-rapport 2023: 15 november 2023