Finansiell kalender

Bolagets har antagit följande finansiella kalender:

Bokslutskommuniké 2021: 25 februari 2022

Årsredovisning 2021 publiceras: vecka 17 2022

Q1-rapport 2022: 25 maj 2022

Årsstämma: 25 maj 2022

Q2-rapport 2022: 25 augusti 2022

Q3-rapport 2022: 29 november 2022

Bokslutskommuniké 2022: 28 februari 2023