Finansiell kalender

Bolagets har antagit följande finansiella kalender:

2023

Bokslutskommuniké 2022: 23 februari 2023

Årsredovisning 2022: 14 april 2023

Delårsrapport för första kvartalet 2023: 12 maj 2023

Årsstämma 2023: 12 maj 2023

Delårsrapport för andra kvartalet 2023: 17 augusti 2023

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023: 15 november 2023

2024

Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024