Finansiell kalender

Bolagets har antagit följande finansiella kalender:

2022

Bokslutskommuniké 2021: 25 februari 2022

Årsredovisning 2021: 29 April 2022

Delårsrapport för första kvartalet 2022: 25 maj 2022

Delårsrapport för andra kvartalet 2022: 24 augusti 2022

Delårsrapport för tredje kvartalet 2022: 15 november 2022

 

2023

Bokslutskommuniké 2022: 23 februari 2023

Årsredovisning 2022: vecka 17 2023

Delårsrapport för första kvartalet 2023: 12 maj 2023

Delårsrapport för andra kvartalet 2023: 17 augusti 2023

Delårsrapport för tredje kvartalet 2023: 15 november 2023

 

2024

Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024