Finansiell kalender

Bolagets har antagit följande finansiella kalender:

2024

Bokslutskommuniké 2023: 22 februari 2024

Årsredovisning 2023: 18 april 2024

Delårsrapport för första kvartalet 2024: 16 maj 2024

Årsstämma: 21 maj 2024

Delårsrapport för andra kvartalet 2024: 15 augusti 2024

Delårsrapport för tredje kvartalet 2024: 14 november 2024

2025

Bokslutskommuniké 2024: 20 februari 2025