Finansiell kalender

Bolagets har antagit följande finansiella kalender:

Q1-rapport 2022: 25 maj 2022

Årsstämma: 25 maj 2022

Q2-rapport 2022: 25 augusti 2022

Q3-rapport 2022: 29 november 2022

Bokslutskommuniké 2022: 28 februari 2023