Fragbite Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2021

2022-04-29 09:50

Fragbite Groups (”Bolaget”) årsredovisning för 2021 finns idag tillgänglig på Bolagets webbplats https://fragbitegroup.com/arsredovisningar/