Fragbite Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2022

2023-04-14 10:28

Fragbite Group AB’s (“Bolagets”) årsredovisning för 2022 finns idag tillgänglig på Bolagets hemsida:

https://fragbitegroup.com/arsredovisningar/