Fragbite Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2023

2024-04-18 20:02

Fragbite Group AB (publ) (”Bolaget”) publicerar idag årsredovisning för räkenskapsåret 2023. Årsredovisningen bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Bolagets hemsida.