Lars Johansson utsedd till ny CFO

2021-10-13 07:30

Fragbite Group AB har idag utsett Lars Johansson till ny CFO med tillträde den 18 oktober 2021. Lars Johansson har en gedigen bakgrund med ledande befattningar i både noterade och onoterade bolag i olika branscher. Han har senast varit CFO på NetEnt och innan dess Senior Investment Director samt tf VD på Ratos AB, CFO på Swedavia AB, CFO och COO på TV4 AB och innan dess bland annat CFO/COO samt tf VD på Orc Software AB. Han är idag styrelseledamot i Sjöfartsverket, Visit Sweden AB samt Plegium AB.

Charlotta Deuschl, som varit Interim CFO sedan juni 2021 kommer att fortsätta som konsult inom koncernen som Interim koncernredovisningschef.

– Det är mycket glädjande att utse Lars Johansson till finanschef för Fragbite Group AB och välkomna Lars till vår koncernledning. Han har en gedigen finansiell bakgrund och besitter värdefulla erfarenheter som passar väl in i Fragbite Groups strategi framåt, som jag ser fram emot att komma bolaget och dess aktieägare till gagn, kommenterar Stefan Tengvall, VD och Koncernchef Fragbite Group.