FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) publicerar årsredovisning för 2020

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) har idag publicerat sin årsredovisning för 2020 på bolagets hemsida, www.fragbitegroup.com.