Styrelse

Niclas Bergkvist

Styrelseordförande sedan 2020

Född: 1978

Utbildning och erfarenhet: Niclas har en Bachelor of Science från Högsko­ lan i Halmstad. Niclas har tidigare varit verksam i ledande roller inom flera bolag som exempelvis Getinge Sterilisation AB, Allergon, Benzlers och Stora Enso. Niclas har erfarenhet som investerare och entreprenör. Vidare innehar Niclas erfarenhet från tidigare och nuvarande styrelseuppdrag och uppdrag som managementkonsult.

Innehav: Niclas äger 510 600 aktier genom bolag och privat och 150 000 teckningsoptio­ner av serie TO 2 2020/22 och 150 000 teckningsoptio­ner av serie TO 2 2021/22 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i WB Invest AB och Grannsaker AB. VD och styrelsesuppleant i Bio Farming Sweden AB. Styrelseledamot i WB Fastigheter Syd AB och Goodspot Group AB. Styrelseordförande i FunRock Development AB, P Studios AB och Wilhelms­ sons Holding i Laholm AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Sten Wranne

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1961

Utbildning och erfarenhet: Sten Wranne har under sin karriär haft ett antal olika CFO-roller, bl.a. 2015 – 2019 på Stillfront Group, men även på bolag såsom Adcore AB och Connecta AB. Han har lång erfarenhet av såväl ekonomistyrning, M&A inom både gaming och andra branscher vid sidan av styrelsearbete. Sten är partner och arbetande styrelseledamot i managementkonsultgruppen Newground Alliance. Sten har en civilingenjörsexamen i Teknisk fysisk från Chalmers Tekniska Högskola. I sin roll som CFO på Stillfront jobbade Sten bl a med noteringsprocessen, finansiell rapportering, investerarrelationer, finansiering och en rad förvärv, vilket med tiden visat sig vara instrumentalt för att sätta grunden för Stillfronts framgångar.

Innehav: Sten äger 160 000 aktier privat och 85 000 aktier via bolag i Fragbite Group samt innehar 100 000 teckningsoptioner av serie TO 2 2021/2022.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i: Newground Alliance AB, Deseven International AB, Black Ocean Development AB, Black Ocean Invest AB.
VD och Styrelsesuppleant i: Deseven Capital AB. Styrelsesuppleant i: Influence AB, Influence Consulting Group AB, Influence Labs AB, Influence People Sweden AB, Influence Tech AB, Procure It Right AB, Source It Right Nordic AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Claes Kalborg

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1962

Utbildning och erfarenhet: Claes har studerat vid Stockholms universitet. Claes har en lång erfarenhet som entreprenör och från ledande roller inom media­ och spelindustrin. Tidigare har Claes bland annat varit verksam som SVP Global Licensing & Brand Manager på Rovio och SVP Head of Global Licensing på King.

Innehav: Claes äger 15 000 aktier genom bolag och 100 000 tecknings­optioner av serie TO 2 2020/22 och 100 000 teckningsoptio­ner av serie TO 2 2021/22 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Barn Storm Media AB, Bodiam AB och Every Sense Entertainment AB. Vice VD och styrelseledamot i Sentinella Aktiebolag. Styrelseledamot I Flexion Mobile Adventure Box Techno­ logy AB (publ), Kidoz Ent, Non Violence Licensing AB, CF Entertainment AB, LL Lucky Games AB (publ), FunRock Development och P Studios AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

David Wallinder

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1987

Utbildning och erfarenhet: David har en Master of Business Administration med inriktning finansiering från Stockholms universitet. David har mer än 15 års erfarenhet som entreprenör inom gaming- och tekniksektorn där han har grundat och lett flera bolag, bland annat Fragbite Group. Vidare har David tidigare erfarenhet från M&A, styrelseuppdrag samt rådgivande roller och investeringar inom informations- och kommunikationsteknik. 

Innehav: David äger 1 396 028 aktier privat i Fragbite Group och 100 000 teckningsoptio­ner av serie TO 2 2021/22.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i David Wallinder Holding AB och King’s Island Ventures SL.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Dawid Myslinski

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1976

Utbildning och erfarenhet: Dawid har en Master of Business Administration från Stockholms universitet. Dawid har mångårig erfarenhet som finansiell analytiker av teknologibolag och från kapitalanskaffning för tillväxtbolag, inklusive noteringsprocesser. Därtill har Dawid erfarenhet som Certified Adviser för bolag noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Innehav: Dawid äger 100 000 teckningsoptioner av serie TO 2 2020/22 och 100 000 teckningsoptio­ner av serie TO 2 2021/22 privat och 45 000 aktier genom Nord FK för Futur Pension i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i FunRock Development AB och P Studios AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja