Styrelse

Stefan Tengvall

Styrelseordförande sedan 2022

Född: 1976

Utbildning och erfarenhet: Stefan har studerat Master Program in Accounting, Valuation & Financial Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har lång erfarenhet som entreprenör och investerare inom området informations- och kommunikationsteknik. Stefan är en av grundarna till Ownit Broadband och var med och byggde upp bolaget till en omsättning på 134 MSEK och 29 MSEK i EBIT fram till att bolaget avyttrades till Telenor 2012. Stefan var tidigare även investerare och ordförande i Scrive, ett ledande bolag inom e-signering.

Innehav i Fragbite Group: Stefan äger 2 058 000 aktier varav 73 000 privat och resten via bolag. Han äger 100 000 teckningsoptioner av serie OP 2022/2025 samt 150 000 teckningsoptioner av serie OP 2021/2024.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Verification Topco AB. Styrelseledamot i TechBuddy International Holding AB och Hello Ebbot AB, Styrelseledamot och VD i Twin Mountain Group AB och Autonoma System i Stockholm AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Nej 

Maria A. Grimaldi

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1968

Utbildning och erfarenhet: Maria är diplomerad marknadsekonom och varumärkesstrateg från Berghs School of Communication. Hon har en bred bakgrund inom gaming, bland annat som tidigare VD för den nordiska Dataspelsbranschen där hon i drygt tio år ledde arbetet med spelbranschens transformation till en betydande industri, samt som ledamot i europeiska Interactive Software Federation. Maria har lång erfarenhet som ledare och styrelseledamot i såväl Sverige som globalt, med exekutiva roller som bland annat VD för noterade bolaget Goodbye Kansas Group AB. Maria är idag investerare och senior executive advisor hon sitter därtill i flertalet styrelser. Maria bidrar med expertis inom skalbara teknologier, snabbväxande verksamheter, produktutveckling, förvärv- och konsolideringsstrategier med mera, samt har ett omfattande nätverk inom den globala gamingindustrin.

Innehav i Fragbite Group: Maria äger inga aktier.

Övriga uppdrag:  Styrelseordförande i PS of Sweden AB och JH Holding AB. Styrelseledamot i M.O.B.A. Network AB(Publ), ESPORTAL GROUP AB, AI-bolaget Insert Coin AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Sten Wranne

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1961

Utbildning och erfarenhet: Sten har en civilingenjörsexamen i Teknisk fysik från Chalmers Tekniska Högskola och har under sin karriär haft ett antal olika CFO-roller på bland annat Stillfront Group, Adcore AB och Connecta AB. Sten har lång erfarenhet av såväl ekonomistyrning som noterad miljö samt M&A inom både gaming och andra branscher. Han har haft och har flertalet uppdrag som styrelseledamot och är partner samt arbetande styrelseledamot i managementkonsultgruppen Newground Alliance.

Innehav i Fragbite Group: Sten äger 270 000 aktier varav 160 000 aktier privat och resten via bolag. Han äger 50 000 teckningsoptioner av serie OP 2022/2025.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Newground Alliance AB. Styrelseledamot eller styrelsesuppleant i ett antal bolag inom koncernen Newground Alliance. Styrelseledamot i Black Ocean Development AB, Deseven International AB och Black Ocean Invest AB. Styrelsesuppleant och VD i Deseven Capital AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Claes Kalborg

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1962

Utbildning och erfarenhet: Claes har studerat vid Stockholms universitet och har en lång erfarenhet som entreprenör samt från ledande roller inom media- och spelindustrin. Tidigare har Claes bland annat varit verksam som SVP Global Licensing på Rovio och SVP Head of Global Licensing på King. Claes har ett flertal engagemang som styrelseledamot i olika bolag och är även Associate i AI-företaget CanopyLAB.

Innehav i Fragbite Group: Claes äger 15 000 aktier via bolag. Han äger 25 000 teckningsoptioner av serie OP 2022/2025.

Övriga uppdrag: VD och styrelseledamot i Barn Storm Media AB, Bodiam AB och Every Sense Entertainment AB. Vice VD och styrelseledamot i Sentinella  Aktiebolag. Styrelseledamot i Adventure Box Technology AB (publ), CF Entertainment AB, LL Lucky Games AB (publ) samt Kidoz Inc (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Zara Zamani

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1985

Utbildning och erfarenhet: Zara har en dubbel ingenjörsexamen i el- och elektronikteknik respektive petroleumteknik och doktorerar för närvarande inom blockkedjeteknik. Hon har ledarskapserfarenhet från globala företag som Schlumberger och DH Anticounterfeit, och en omfattande bakgrund från att designa blockkedjor för olika branscher och användningsområden. Zara har varit involverad i utvecklingen av innovativa kryptobaserade investeringsmodeller och nyligen grundat metaverse-företaget Neoki. Zara arbetar som Chief Solutions Officer för ChromaWay, lektor vid Högskolan i Halmstad och är panel expert för EU Blockchain Observatory and Forum. Hon fördes fram av den amerikanska
publikationen Analytics Insight som en av de 10 mest inflytelse­rika kvinnorna inom teknik 2021.

Innehav i Fragbite Group: Zara äger 40 000 teckningsoptioner av serie OP 2022/2025. Hon äger inga aktier.

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant i Neoki AB och Allny Bygg AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja