Styrelse

Stefan Tengvall

Styrelseordförande sedan 2022

Född: 1976

Utbildning och erfarenhet: Stefan har studerat Master Program in Accounting, Valuation & Financial Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Stefan har stor erfarenhet som entreprenör och investerare inom området informations- och kommunikationsteknik. Stefan är en av grundarna till Ownit Broadband och var med och byggde upp bolaget till en omsättning på 134 MSEK och 29 MSEK i EBIT fram till att bolaget avyttrades till Telenor 2012. Stefan var tidigare även ledande investerare och ordförande i Scrive, ett ledande bolag inom e-signering. Stefan var VD och Koncernchef i Fragbite Group från januari 2020 till maj 2022.

Innehav: Stefan äger 2 035 000 aktier genom bolag och privat och 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 samt 100 000 teckningsoptioner av serie TO 2 2022/25 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i­Verification­Topco­AB.­Styrelseord- förande i TechBuddy International Holding AB och Hello Ebbot AB, Styrelseledamot och VD i Twin Mountain Group AB och Autonoma System i Stockholm AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej

Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Nej

Niclas Bergkvist

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1978

Utbildning och erfarenhet: Niclas har en Bachelor of Science från Högskolan i Halmstad. Niclas har tidigare varit verksam i ledande roller inom flera bolag som exempelvis Getinge Sterilisation AB, Allergon, Benzlers och Stora Enso. Niclas har erfarenhet som investerare och entreprenör. Vidare innehar Niclas erfarenhet från tidigare och nuvarande styrelseuppdrag samt som managementkonsult.

Innehav: Niclas äger 537 600 aktier genom bolag och privat och 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2020/2022, 150 000 teckningsoptioner av serie TO 5 2021/2022 samt 50 000 teckningsoptioner av serie TO 2 2022/25 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: VD och styrelse- ledamot i WB Invest AB och Grann- saker AB. VD och styrelsesuppleant i Bio Farming Sweden AB. Styrelse- ledamot i WB Fastigheter Syd AB och Goodspot Group AB. Styrelse- ordförande i Wilhelmssons Holding i Laholm AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Sten Wranne

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1961

Utbildning och erfarenhet: Sten har en civilingenjörsexamen i Teknisk fysisk från Chalmers Tekniska Hög- skola. Sten har under sin karriär haft ett antal olika CFO-roller, bl.a. 2015 – 2019 på Stillfront Group, men även på bolag såsom Adcore AB och Connecta AB. Han har lång erfarenhet av såväl ekonomistyrning samt M&A inom både gaming och andra branscher vid sidan av styrelsearbete. Sten är partner och arbetande styrelseledamot i managementkonsultgruppen Newground Alliance. I sin roll som CFO på Stillfront jobbade Sten bl a med noteringsprocessen, investerarrelationer, finansiering­ och ­en ­rad ­förvärv.

Innehav: Sten äger 160 000 aktier privat och 75 000 aktier via bolag samt 100 000 teckningsoptioner av serie TO 5 2021/2022 och 50 000 teckningsoptioner av serie TO 2 2022/25 i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Newground Alliance AB, Black Ocean Development AB, Deseven International AB, och Black Ocean Invest AB. Styrelsesuppleant i Procure­ It ­Right ­AB, ­Influence­ AB, Influence­ People ­Sweden ­AB, Adage­ AB, ­Influence ­Tech ­AB, Influence­ Consulting ­Group ­AB, Influence­ Labs­ AB och Source It Right Nordic AB. Styrelsesuppleant och VD i Deseven Capital AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Claes Kalborg

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1962

Utbildning och erfarenhet: Claes har studerat vid Stockholms universitet. Claes har en lång erfarenhet som entreprenör och från ledande roller inom media och spelindustrin. Tidigare har Claes bland annat varit verksam som SVP Global Licensing på Rovio och som SVP Head of Global Licensing på King.

Innehav: Claes äger 15 000 aktier genom bolag och 100 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2020/2022, 100 000 teckningsoptioner av serie TO 5 2021/2022 samt 25 000 teckningsoptioner av serie TO 2 2022/25 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: VD och styrelse- ledamot i Barn Storm Media AB, Bodiam AB och Every Sense Entertainment AB. Vice VD och styrelseledamot i Sentinella Aktiebolag. Styrelseledamot i Adventure Box Technology AB (publ), CF Entertainment AB, LL Lucky Games AB (publ) samt Kidoz Inc.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

David Wallinder

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1987

Utbildning och erfarenhet: David har en Master of Business Administration från Stockholms Universitet. David har en lång erfarenhet som entreprenör inom gaming och tekniksektorn ­där ­han ­grundat flera­ bolag, bland annat Fragbite Group, samt arbetat med M&A. Därtill har David erfarenhet från styrelseuppdrag, rådgivande roller och egen investeringsverksamhet.

Innehav: David äger 1 396 028 aktier via bolag och 100 000 teckningsoptioner privat av serie TO 5 2021/2022 samt 50 000 teckningsoptioner av serie TO 2 2022/25 i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Svenska Folkhemmet Möbler & Inredning AB, Heep Agency AB, Sqrtn Company AB, Lybe Sweden AB, DW Capital AB, Awelin AB, David Wallinder Holding AB, King’s Island Ventures­ SL, ­VD ­Refine­Group AB­ (publ) samt styrelsesuppleant AHT Holding AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Nej
Oberoende i förhållande till bolagets största ägare: Ja

Dawid Myslinski

Styrelseledamot sedan 2020

Född: 1976

Utbildning och erfarenhet: Dawid har en Master of Business Administration från Stockholms universitet. Dawid har mångårig erfarenhet som finansiell ­analytiker ­av ­teknologibolag och från kapitalanskaffning för tillväxtbolag, inklusive noteringsprocesser. Därtill har Dawid erfarenhet ­som ­Certified ­Adviser ­för ­bolag­ noterade på Nasdaq First North Growth Market.

Innehav: Dawid äger privat 82 500 aktier samt 100 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2020/2022 och 100 000 teckningsoptioner av serie TO 5 2021/2022 i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Cherry With Friends AB

Oberoende i förhållande till bolaget och ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Zara Zamani

Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1985

Utbildning och erfarenhet: doktorand i Innovation Sciences and Blockchain adoption från Högskolan i Halmstad och arbetar som Chief Solutions Officer på Chromaway, ett ledande svenskt bolag inom blockkedjeteknologi. Hon har utsetts till en av “The Top 10 Most Influential Women in Technology 2021 av Analytics Insight, och “21 Women in Blockchain You Should Know About” av Fintech Review. Zara är certifierad blockkedjeexpert och en erfaren entreprenör.

Innehav: Zara äger inga aktier och 40 000 teckningsoptioner av serie TO 2 2022/25 i Fragbite Group.

Övriga uppdrag:

Oberoende i förhållande till bolaget och ledning: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja