Ledning

Stefan Tengvall

VD och Koncernchef sedan 2020

Född: 1976

Utbildning och erfarenhet: Stefan har studerat Master Program in Accounting, Valuation & Financial Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Stefan har stor erfarenhet som entreprenör och investerare inom området informations- och kommunikationsteknik. Stefan är en av grundarna till Ownit Broadband och var med och byggde upp bolaget till en omsättning på 134 MSEK och 29 MSEK i EBIT fram till att bolaget avyttrades till Telenor 2012. Stefan var tidigare även ledande investerare och ordförande i Scrive, ett ledande bolag inom e-signering.

Innehav: Stefan äger 2 035 000 aktier genom bolag och privat samt 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i­Verification­Topco­AB.­Styrelseordförande i TechBuddy International Holding AB och Hello Ebbot AB, Styrelseledamot och VD i Twin Mountain Group AB och Autonoma System i Stockholm AB.

Marcus Teilman

Vice VD och Head of M&A sedan 2021

Född: 1983

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomstudier vid Stockholms Universitet. Marcus har över 15 års erfarenhet från ledande positioner i noterad miljö, främst från iGaming, bl.a. genom 8 år som VD och Koncernchef samt även styrelseledamot för Acroud AB (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market Premier. Han har också bred erfarenhet inom M&A och finansi­ering inom ­främst ­iGaming,­ FinTech och Online Media.

Innehav: Marcus äger 75 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Creddo AB. Styrelseledamot
i Mentimeter AB (publ), Corploan Media AB och Baryton Sweden AB.

Lars Johansson

CFO sedan 2021

Född: 1959

Utbildning och erfarenhet: Lars är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har mer än
30 års erfarenhet från ledande roller och styrelseuppdrag i notera- de och onoterade företag inom olika branscher. Lars kommer senast, förutom egen konsultverksamhet, från NetEnt AB där han var CFO och dessförinnan från Ratos AB där han var Senior Investment Director och tidigare tf VD. Hans tidigare befattningar inkluderar CFO, Swedavia, CFO/COO, TV4 Group AB, CFO/COO och tf VD på Orc Software AB. Lars har även stor erfarenhet inom M&A.

Innehav: Lars äger inga aktier eller teckningsoptioner i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sjöfartsverket, Visit Sweden AB, Plegium AB samt AB Lars Johansson & söner.

Magdy Shehata

VD FunRock & Prey Studios (dotterbolag) sedan 2016

Född: 1990

Utbildning och erfarenhet: Magdy är medgrundare av FunRock och har cirka en MSc of Entrepre- neurship and Innovation Mana- gement från Kungliga Tekniska Högskolan och en BSc of Computer Engineering från Pharos University i Alexandria. Magdy är medgrundare av Funrock och har cirka 15 års erfarenhet från arbete inom teknikindustrin. Magdy har tidigare varit verksam som Marketing Manager på Truecaller.

Innehav: Magdy äger 29 722 aktier och 137 500 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 i Fragbite Group.

Övriga uppdrag:

Daniel Pereaux

VD Fragbite AB (dotterbolag) sedan 2018

Född: 1988

Utbildning och erfarenhet: Daniel har en kandidatexamen i företags- ekonomi och en kandidatexamen
i innovationsteknik från Mälardalens Högskola. Daniel har en stor passion för gaming och e-sport och en mångårig erfarenhet från försäljning.

Innehav: Daniel äger 1 404 055 aktier genom bolag samt 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Pereaux Holding AB.