Ledning

Marcus Teilman

VD och Koncernchef sedan 2022

Född: 1983

Utbildning och erfarenhet: Civilekonomstudier vid Stockholms Universitet. Marcus har över 15 års erfarenhet från ledande positioner i noterad miljö, främst från iGaming, bl.a. genom 8 år som VD och Koncernchef samt även styrelseledamot för Acroud AB (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market Premier. Han har också bred erfarenhet inom M&A och finansi­ering inom­ främst ­iGaming,­ FinTech och Online Media. Han var tidigare vice VD och Head of M&A i Fragbite Group från april 2021 innan han tillträdde som VD och Koncernchef i maj 2022.

Innehav: Marcus äger 75 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 samt 300 000 teckningsoptioner av serie TO 1 2022/25 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Creddo AB. Styrelseledamot
i Mentimeter AB (publ), Corploan Media AB och Baryton Sweden AB.

Lars Johansson

CFO sedan 2021

Född: 1959

Utbildning och erfarenhet: Lars är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har mer än
30 års erfarenhet från ledande roller och styrelseuppdrag i notera- de och onoterade företag inom olika branscher. Lars kommer senast, förutom egen konsultverksamhet, från NetEnt AB där han var CFO och dessförinnan från Ratos AB där han var Senior Investment Director och tidigare tf VD. Hans tidigare befattningar inkluderar CFO, Swedavia, CFO/COO, TV4 Group AB, CFO/COO och tf VD på Orc Software AB. Lars har även stor erfarenhet inom M&A.

Innehav: Lars äger inga aktier och 100 000 teckningsoptioner av serie TO 1 2022/25 i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sjöfartsverket, Visit Sweden AB, Plegium AB samt AB Lars Johansson & söner.

Magdy Shehata

VD FunRock & Prey Studios (dotterbolag) sedan 2016

Född: 1990

Utbildning och erfarenhet: Magdy är medgrundare av FunRock och har cirka en MSc of Entrepreneurship and Innovation Mana- gement från Kungliga Tekniska Högskolan och en BSc of Computer Engineering från Pharos University i Alexandria. Magdy är medgrundare av Funrock och har cirka 15 års erfarenhet från arbete inom teknikindustrin. Magdy har tidigare varit verksam som Marketing Manager på Truecaller.

Innehav: Magdy äger 29 722 aktier och 137 500 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 samt 150 000 teckningsoptioner av serie TO 1 2022/25 i Fragbite Group.

Övriga uppdrag:

Xavier Liard

VD Playdigious (dotterbolag) sedan 2015

Född: 1983

Utbildning och erfarenhet: Xavier är utbildad Civilingenjör inom Datateknik från Université de Technologie de Compiègne (UTC). Han grundade DotEmu år 2007 tillsammans med Romain Tisserand, som avyttrades år 2014. Därefter grundade Xavier och Romain Playdigious år 2015, som Fragbite Group förvärvade i maj 2021.

Innehav: Xavier äger 1 565 415 aktier i Fragbite Group privat.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Capital Games.

Daniel Pereaux

VD Fragbite AB (dotterbolag) sedan 2018

Born: 1988

Utbildning och erfarenhet: Daniel har en kandidatexamen i företags- ekonomi och en kandidatexamen
i innovationsteknik från Mälardalens Högskola. Daniel har en stor passion för gaming och e-sport och en mångårig erfarenhet från försäljning.

Innehav: Daniel äger 1 404 055 aktier genom bolag och 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 samt 40 000 teckningsoptioner av serie TO 1 2022/25 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Pereaux Holding AB.