Ledning

Stefan Tengvall

VD och Koncernchef sedan 2020

Född: 1976

Utbildning och erfarenhet: Stefan har studerat Master Program in Accounting, Valuation & Financial Management vid Handelshögskolan i Stockholm. Stefan har stor erfarenhet som entreprenör och investerare inom området informations- och kommunikationsteknik. Stefan var en av grundarna till Ownit Broadband och var med och byggde upp bolaget till en omsättning på 134 MSEK och 29 MSEK i EBIT innan bolaget avyttrades till Telenor 2012. Stefan var tidigare även ledande investerare och ordförande i Scrive Norrdic, ett ledande bolag inom e-signering. Stefan innehar ett flertal olika lednings- och styrelseuppdrag samt rådgivande roller inom teknikbolag.

Innehav: 2 035 000 aktier genom bolag och privat samt 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Verification Topco AB, ST Digital Ventures AB, Vesta Sverige AB, Retailbuddy Holding AB, Snowfall Contracts AB, Snowfall AB, Jocyco AB, Fragbite AB, FunRock Development AB, P Studios AB och Icesnow AB. Styrelseordförande i TechBuddy International Holding AB, Hello Ebbot AB, TechBuddy Partners Sweden AB (publ), uNorth AB, Snowfall IP AB, Retailbuddy AB och Snowcap Technologies AB. Styrelseledamot och VD i Twin Mountain Group AB och Autonoma System i Stockholm AB. Verkställande direktör i FunRock Development AB och P Studios AB.

Marcus Teilman

Vice VD och Head of M&A sedan 2021

Född: 1983

Utbildning och erfarenhet: Marcus har över 15 års erfarenhet från ledande positioner i publik miljö, främst från iGaming, bl.a. genom 8 år som VD och Koncernchef samt även styrelseledamot för Acroud AB (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market Premier. Vidare har Marcus erfarenhet från nuvarande uppdraget som styrelseordförande i Creddo AB, en förmedlare av företagslån för SMEs. Han har också bred erfarenhet inom M&A, IPOs och finansiering inom främst iGaming, FinTech och Online Media.

Innehav: 50 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Creddo AB. Styrelseledamot i Mentimeter AB, Corploan Media AB, Fragbite AB, FunRock Development AB, P Studios AB och Baryton Sweden AB.

Charlotta Deuschl

tf CFO sedan 2021

Född: 1972

Utbildning och erfarenhet: Charlotta har en Magisterexamen i ekonomi från Stockholms Universitet.  Charlotta har mer än 15 års erfarenhet av revision, redovisning och bolagsstyrning från ett antal branscher. Charlotta har bland annat varit auktoriserad revisor på PwC, CFO på bolag inom fastighets-, säkerhets- och databranschen samt redovisningschef inom logistik. 

Innehav:

Övriga uppdrag: Charlotta Deuschl är styrelseledamot i ChaDeu Consulting AB.

Magdy Shehata

VP Mobile Gaming/VD FunRock & Prey Studios (dotterbolag) sedan 2016

Född: 1990

Utbildning och erfarenhet: Magdy har en Msc of Entrepreneurship and Innovation Management från Kungliga Tekniska Högskolan och en Bsc of Computer Engineering från Pharos University i Alexandria. Magdy är en Founding Employee av Fragbite Group och har mer än 14 års erfarenhet från arbete inom teknikindustrin. Magdy har tidigare varit verksam som Marketing Manager på Truecaller.  

Innehav: Magdy äger inga aktier och 137 500 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag:

Daniel Pereaux

VP Esports/VD Fragbite AB (dotterbolag) sedan 2018

Född: 1988

Utbildning och erfarenhet: Daniel har en kandidatexamen i företagsekonomi och en kandidatexamen i innovationsteknik från Mälardalens Högskola. Daniel har erfarenhet som VD för Fragbite AB och en stor passion för gaming och e-sport. Därutöver har Daniel flerårig erfarenhet från försäljning.

Innehav: 1 204 055 aktier genom bolag samt 150 000 teckningsoptioner av serie TO 3 2021/24 privat i Fragbite Group.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Pereaux Holding AB. VD i Fragbite AB.