Web3-spelet Panzerdogs migreras till blockkedjan Sui

Fragbite Group AB:s (publ) (“Fragbite Group”) helägda dotterbolag Lucky Kat B.V. (“Lucky Kat”) och WAGMI Ltd (“Wagmi”) kommer att migrera web3-spelet Panzerdogs och dess NFT-kollektion till blockkedjan Sui, och utökar därmed ytterligare sitt strategiska partnerskap med web3-infrastrukturföretaget Mysten Labs, initiativtagare till Sui.

Bokslutskommuniké 2022

VD Marcus Teilman kommenterar: ”Fragbite Group har mer än dubblat nettoomsättningen under helåret 2022 drivet av såväl förvärvad som organisk tillväxt. EBITDA ökade från 6,1 MSEK till 11,9 MSEK. Målsättningen inför 2023 ligger fast; vår tydliga ambition är att växa med lönsamhet inom samtliga områden.”