FunRock AB byter namn till Fragbite Group AB (publ)

2021-06-10 17:07

Vid den extra bolagsstämman den 3 maj 2021 fattades beslut om namnändring till Fragbite Group AB (publ). Bolagsverket har idag registrerat det nya namnet. Utöver detta har Bolagsverket även registrerat de övriga besluten som fattades vid den extra bolagsstämman den 3 maj 2021 såsom ändring av bolagsordning, säte och utgivande samt ändring av teckningsoptioner.