Pressmeddelanden

Press-meddelanden

FunRock AB byter namn till Fragbite Group AB (publ)

10 June, 2021 klockan 18:07

Vid den extra bolagsstämman den 3 maj 2021 fattades beslut om namnändring till Fragbite Group AB (publ). Bolagsverket har idag registrerat det nya namnet. Utöver detta har Bolagsverket även registrerat de övriga besluten som fattades vid den extra bolagsstämman den 3 maj 2021 såsom ändring av bolagsordning, säte och utgivande samt ändring av teckningsoptioner.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken