Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Delårsrapport för perioden januari – juni 2023

Regulatorisk17 August, 2023 klockan 07:30

VD Marcus Teilman: ”Under årets andra kvartal har Fragbite Group flyttat fram positionerna inom flertalet betydande områden och investeringar har börjat bära frukt. Jag ser fram emot en höst som kommer präglas av ytterligare aktiviteter som stärker Gruppens affär och marknadsposition”
 
 
Andra kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,4 MSEK (54,2).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,5 MSEK (-1,4).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 6,5 MSEK (-0,6).
 • Operativ EBIT [1] uppgick till 4,7 MSEK (-4,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -26,6 MSEK (-30,8).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,28 SEK (-0,34).

Första halvåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 115,6 MSEK (108,9).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 8,4 MSEK (1,0).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 8,4 MSEK (1,9).
 • Operativ EBIT [1] uppgick till 4,8 MSEK (-2,4).
 • Resultat efter skatt uppgick till -51,9 MSEK (-52,5).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,55 SEK (-0,57).

  [1] Operativ EBIT definieras som EBIT exklusive icke-operationella av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Fragbite Group anlitar en market maker inför försäljning av $KOBAN tokens vilka ska användas som premiumvaluta i Panzerdogs, Cosmocadia och framtida web3-titlar.
 • Fragbite Group tar över publicering av MMA Manager 2: Ultimate Fight.
 • MAX Burgers, Expressen/Bonnier och SPACE förnyar sitt förtroende som samarbetspartners inför höstens upplaga av Svenska Cupen i CS:GO.
 • Dotterbolaget Fragbite AB lanserar gaming- och esportbyrån Config.
 • Fragbite AB:s gaming- och esportbyrå Config nominerad till ”Årets Kampanj” av StockholmMediaAward.
 • Lucky Kat och Wagmi lanserar web3-spelet Cosmocadia på blockkedjan Sui och sålde i samband med lanseringen NFT:er för 2,3 MSEK.
 • Playdigious lanserar spelet Legend of Keepers för mobila plattformar.
 • Lucky Kat säger upp avtal om publishing av hypercasual-spelet Magic Finger samt tecknar nytt avtal om försäljning av titeln och en ytterligare titel till tredje part.
 • Playdigious lanserar en ny affärsverksamhet för publishing av så kallade independent games under varumärket Playdigious Originals, samt presenterar den första speltiteln för lansering på PC, Fretless – The Wrath of Riffson.
 • Abrial Da Costa blir ny VD för Playdigious och tar plats i Fragbite Groups ledningsgrupp. Playdigious tidigare VD och grundare Xavier Liard samt grundare Romain Tisserand stannar inom gruppen i nya roller.
 • Styrelsen för Fragbite Group beslutar om byte av redovisningsprincip till IFRS.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Playdigious tecknar avtal för att vidareutveckla och publicera åtta speltitlar till mobila plattformar, samt ökar lanseringstakten.
 • Anders Rössel utsedd till ny CFO och Head of M&A och tillträder under augusti 2023.
 • Marknadsföring av MMA Manager 2 i egen regi har inletts.

VD har ordet

Årets andra kvartal var ytterligare ett stabilt kvartal med en nettoomsättning om 60,4 MSEK, jämfört med 54,2 MSEK för samma period föregående år. EBITDA uppgick till 6,5 MSEK (-1,4), delvis tack vare försäljning av två speltitlar i Lucky Kats hypercasualportfölj samt positiv valutapåverkan. Operativ EBIT ökade till 4,7 MSEK (-4,1). Vi går nu in i årets andra halvår, där vi ska skörda frukterna av det hårda arbete som hittills lagts ned under året.
 
Playdigious skalar upp väsentligt
Playdigious har under det andra kvartalet lanserat en ny förläggarverksamhet under namnet Playdigious Originals vilken utökar verksamheten till att även publicera spel för PC och konsol. Det första spelet, Fretless – The Wrath of Riffson, planeras att lanseras under det första kvartalet 2024. Playdigious Originals ger oss ytterligare möjligheter att ta del av en större marknad och vi har flera pågående dialoger avseende ytterligare speltitlar inom ramen för denna nya verksamhet.
 
Utvidgningen av Playdigious kapacitet och den senaste periodens intensiva förhandlingar har givit resultat och nyligen kunde vi presentera Playdigious utökade pipeline. Avtal avseende portning och publicering till mobila plattformar har tecknats för åtta tillkommande speltitlar som planeras lanseras med start fjärde kvartalet 2023 fram till andra kvartalet 2025. Därmed förväntas Playdigious att markant öka sin lanseringstakt av spel under 2024 och framåt. Givet deras imponerande prestationer historiskt känns detta som en satsning med god potential och begränsad risk.
 
Vi har utsett Abrial Da Costa till ny VD för Playdigious. Abrial har arbetat mer än 30 år i branschen och är synnerligen erfaren med ett brett kontaktnät internationellt. Han är således ytterligare en viktig komponent i vår fortsatta satsning på Playdigious. Abrials erfarenhet och renommé kommer att stärka både Playdigious och Fragbite Group, samtidigt som medgrundarna Xavier Liard och Romain Tisserand kommer att fortsätta att bidra operativt och strategiskt till Fragbite Groups framtida utveckling.
 
Ytterligare milstolpar inom web3
Lucky Kat passerade en betydande milstolpe i maj när de genomförde en framgångsrik mjuklansering av web3-spelet Cosmocadia som hittills tagits emot väl av spelarna. Inför lanseringen på den nya blockkedjan Sui genomfördes en NFT-försäljning av avatarer som inbringade ca 2,3 MSEK. Även om den totala försäljningen understeg våra förhoppningar, så utgjorde den ett viktigt kvitto på spelets kvalitet då Lucky Kat trots rådande marknadsläge lyckades skapa intresse både för spelet och NFT:erna. Cosmocadia genomgår nu speltester där NFT-ägarna ges möjlighet att bidra med viktig feedback för vidare utveckling av spelet, som planeras att lanseras fullt ut under 2024. Vårt första web3 spel Panzerdogs migrerades under slutet av kvartalet till Sui då denna nya blockkedjas tekniska förutsättningar medför betydligt större möjligheter för oss som spelutvecklare att förbättra såväl spelupplevelsen som spelets ekonomi. Vi har fortsatt tätt samarbete med och stöd från Mysten Labs vilket också har varit en avgörande faktor för att båda våra web3-spel nu ligger på Sui.

Panzerdogs har nyligen gått in i en mycket viktig fas, då vi börjat marknadsföra spelet för en bredare publik i syfte att öka aktiviteten i spelet och därmed kratta manegen för kommande lansering och försäljning av vår token, som går under namnet $KOBAN. $KOBAN är en så kallad portfoliotoken som kommer kunna användas i alla nuvarande och framtida web3-spel som Fragbite Group utvecklar. Målsättningen är att lansera $KOBAN samt i samband med det genomföra ytterligare tokenförsäljningar under det tredje kvartalet, men med viss reservation för att vi också behöver följa marknaden och arbeta i tätt samarbete med våra rådgivare.
 
MMA Manager 2 lanserad i egen regi
Funrock & Prey Studios har återtagit ansvaret för att publicera MMA Manager 2, och med hjälp av Lucky Kats datadrivna marknadsföringsteam har spelet nu börjat marknadsföras i egen regi. Till en början sker det på utvalda marknader och i utvalda kanaler för att optimera ROI. Spelet har förfinats, vilket medfört att nyckeltalen för spelet har förbättrats. Sänkta avgifter till spelplattformarna Apple App Store och Google Playstore medför förbättrade marginaler. Här visar vi på ett tydligt sätt hur vi använder interna resurser och delar erfarenheter mellan bolagen.
 
Fragbite AB går in i en intensiv period
Dotterbolaget Fragbite AB har en intensiv period att se fram emot, med Svenska Cupen som den stora höjdpunkten. 2023 har hittills präglats av flera nyetablerade kundsamarbeten under det nya varumärket Config.

Intensiv höst väntar
Vi i Fragbite Group är mycket nöjda med att de förberedelser vi arbetat hårt med inför hösten ser ut att ge resultat. Vi är fortsatt aktiva och förberedda för att genomföra förvärv som adderar tydligt värde till Gruppen. Organisationen är väl anpassad för att ge kommande förvärv en god start. Vi står inför en intensiv höst med många aktiviteter som stärker Gruppens affär och marknadsposition. Därav är jag övertygad om att Fragbite Group går en ljus framtid till mötes.
  
Marcus Teilman, VD och Koncernchef

Rapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt tillgänglig för nedladdning på Fragbite Group’s hemsida: www.fragbitegroup.com/finansiella-rapporter/


 

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken