Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Delårsrapport för perioden januari – september 2021

Regulatorisk30 November, 2021 klockan 08:00

Fortsatt stark tillväxt

Tredje kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 44,1 MSEK (0,9).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för det tredje kvartalet uppgick till 2,9 MSEK (-3,5). Jämförelsestörande kostnader påverkade resultatet med -0,2 MSEK.
 • Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande kostnader) uppgick till 3,1 MSEK (-3,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -11,8 MSEK (-7,9).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,14 SEK (-0,24).

Första nio månaderna 2021

 • Nettoomsättningen för de första nio månaderna uppgick till 63,7 MSEK (3,4).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för de första nio månaderna uppgick till -4,2 MSEK (-7,9). Jämförelsestörande kostnader påverkade resultatet med -3,5 MSEK.
 • Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande kostnader) uppgick till -0,6 MSEK (-7,9).
 • Resultat efter skatt för de första nio månaderna uppgick till -36,3 MSEK (-21,4).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,42 SEK (-0,66).

Viktiga händelser under kvartalet

 • Erbjudandet inför listning på Nasdaq First North Growth Market tecknades till 788 procent och tillförde Bolaget drygt 22 MSEK före emissionskostnader. Handeln med Fragbite Groups aktier inleddes den 12 juli 2021 under kortnamnet (ticker) FRAG.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Lars Johansson utsedd till ny CFO.
 • Tilläggsköpeskilling erlagd för förvärvet av Playdigious med 1,5 MEUR, varav 0,75 MEUR kontant och 0,75 MEUR via 1 824 543 nyemitterade aktier.

VD har ordet
Fragbites nettoomsättning under tredje kvartalet uppgick till 44,1 MSEK och justerad EBITDA uppgick till 3,1 MSEK. Vår verksamhet växer således under lönsamhet och vi har fortsatt att investera i vår verksamhet med särskilt fokus på förvärvsdriven tillväxt, nya e-sport- och spelutvecklingsprojekt samt ett utökat samarbete inom gruppens bolag, i syfte att utvinna synergier. Vi har stärkt och utökat vår växande spelportfölj och vi arbetar hårt med alla våra dotterbolag för att uppnå deras fulla potential. Vi är övertygade om vår strategi och vår förmåga att dra nytta av de positiva underliggande marknadstrenderna inom spel och e-sport kommer generera stora värden över tid. Vi är fast beslutna i att erbjuda e-sportkoncept och mobilspel med hög attraktionskraft. Organisk tillväxt såväl som noggrant utvalda och genomförda förvärv utgör vår tillväxtstrategi.
 
Utveckling under tredje kvartalet
Under tredje kvartalet 2021 släppte koncernen två signifikanta uppdateringar av befintliga spel (Dead Cells och Northgard) samt två spel i soft launch-fas (MMA Manager 2: Ultimate Fight och Army Battle). Två av dessa spel är producerade i koncernens egna studior och resterande två via koncernens förlagsverksamhet i Playdigious. Efter kvartalets slut släpptes ytterligare ett spel, Sparklite, även detta genom Playdigious. Under kvartalet annonserade vi även att vi tillsammans med Sveriges Schackförbund bildar en e-sportliga för schack. Svenska Schackligan planeras att startas innan 2021 års utgång med ett turneringsformat som spelas kontinuerligt under hela 2022. Schack är på snabb framväxt i Sverige, inte minst genom Netflixserien ”The Queen’s Gambit” och ambitionen med denna Sveriges enda officiella e-sportliga inom schack, är att engagera fler schackspelare i målgruppen 18–35 år och etablera schack som en riktig e-sport i Sverige och därtill också attrahera en ny kategori kunder och sponsorer till Fragbite AB.
 
Affärsområdet Publishing and Indie Games (Playdigious) som varit en del av vår grupp sedan maj 2021 uppvisade stark tillväxt och har vuxit snabbare än den årliga tillväxttakten för vår adresserbara marknad.

Affärsområdet Mobile Gaming presterade som förväntat en negativ sekventiell tillväxt i det tredje kvartalet, dels då studion planenligt har reducerat marknadsföringen avseende MMA Manager: Fight Hard, eftersom den efterföljande titel MMA Manager 2: Ultimate Fight enligt plan lanseras globalt under årets fjärde kvartal. MMA Manager 2: Ultimate Fight förväntas medföra en positiv organisk tillväxt för affärsområdet under kommande år.
 
Inom affärsområdet e-sport, som utgörs av Fragbite AB, har det tredje kvartalet inneburit vissa utmaningar, en direkt effekt av pandemin. Inställda liveevents och en kundbas som stramat åt sin marknadsföring har bidragit till en sämre intjäning under 2021 än föregående år. Inför 2022 ser vi dock ljusare på framtiden och jag har stor tilltro att våra nya tillväxtinitiativ och koncept under nästa år kommer bidra positivt.
 
Ett tydligt tecken på att e-sport fortsätter att växa är att PGL Major Stockholm 2021, den nyligen genomförda e-sportturneringen i en fullsatt Avicii Arena, blev det mest framgångsrika CS:GO-evenemanget genom tiderna enligt escharts.com.
 
Årets första nio månader
Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 63,7 MSEK och justerad EBITDA uppgick till -0,6 MSEK. Under 2021 har vi förvärvat två bolag, svenska Fragbite samt franska Playdigious.
 
När vi summerar årets första nio månader så är vi väl positionerade för att leverera på våra planerade aktiviteter och mål för 2022 och framåt. Flera lovande speltitlar har gått in i soft launch, och ytterligare spelsläpp planeras under det fjärde kvartalet och nästa år. Fokus ligger på att exekvera på vår förvärvsstrategi samt att stödja våra affärsområden i syfte att ytterligare stärka bolaget på lång sikt. Vår förvärvspipeline är stark och visionen och målet att på lång sikt bygga en av Nordens ledande underhållningskoncerner inom e-sport och gaming ligger fast. Att vi dessutom har intensiva diskussioner med potentiella förvärvsobjekt kombinerat med en välfylld kassa gör att jag känner att vi går en spännande framtid till mötes.

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef

Delårsrapport för perioden januari – september 2021 (Länk)

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken