Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Förändringar i ledningen för Lucky Kat

07 February, 2024 klockan 15:17

Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite Group”) och Christian Batist har gemensamt beslutat att han lämnar rollen som VD för dotterbolaget Lucky Kat. Zara Zamani, styrelseledamot för Fragbite Group, har utsetts till tillförordnad VD.

Christian Batist avgår som VD för Lucky Kat, efter beslut fattat i samförstånd med Fragbite Group. Båda parter har dragit slutsatsen att tillsättningen inte var den rätta och har gemensamt valt att avsluta samarbetet. Styrelseledamot Zara Zamani tar över som tillförordnad VD medan rekryteringen för en ny permanent VD pågår.

"Under tiden som vi genomför rekryteringsprocessen av en ny permanent VD kommer Lucky Kat att fortsätta drivas som vanligt utan förändringar i strategi eller roadmap. Lucky Kat har ett mycket professionellt, engagerat team som har mitt fulla förtroende. I egenskap av styrelseledamot är Zara Zamani redan väl insatt i Lucky Kats verksamhet och hennes expertis kommer gynna företaget under denna övergångsperiod. Herdjie Zhou fortsätter enligt plan att utveckla intäktsgenereringen från gruppens web3-verksamhet samt arbetet med den kommande publika lanseringen och försäljningen av $KOBAN. Vi önskar Christian lycka till i framtiden." säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

Zara Zamani har varit styrelseledamot i Fragbite Group sedan maj 2022. Hon har ledarskapserfarenhet från globala företag som ChromaWay, Schlumberger och DH Anticounterfeit, samt omfattande erfarenhet från blockkedjedesign. 2021 grundade Zara metaverseföretaget Neoki där hon arbetar som Chief Operations Officer, vid sidan av en lektorstjänst vid Högskolan i Halmstad där hon bedriver doktorandstudier inom Innovationsvetenskap. Zara är mycket välrenommerad inom web3-området och har tidigare varit panelexpert för EU Blockchain Observatory and Forum.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken