Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Fragbite erlägger tilläggsköpeskilling för förvärvet av Lucky Kat

Regulatorisk15 July, 2022 klockan 16:42

I december 2021 förvärvade Fragbite Group AB (”Fragbite”) samtliga aktier i Lucky Kat B.V. (”Lucky Kat”). I samband med att förvärvet kommunicerades meddelades att en maximal tilläggsköpeskilling om 11 MEUR, baserat på Lucky Kats resultatutfall under åren 2021, 2022 och 2023, skulle kunna komma att utgå. Villkoren för den första tilläggsköpeskillingen har nu uppfyllts och Fragbite har idag erlagt 4 MEUR till säljarna av Lucky Kat, varav 3 MEUR betalades kontant och 1 MEUR betalades med nyemitterade aktier i Fragbite.

Fragbite kan nu konstatera att de resultatkopplade villkoren för erläggande av den första tilläggsköpeskillingen till säljarna av Lucky Kat har uppfyllts. Tilläggsköpeskillingen är den första av maximalt tre och motsvarar fullt utfall enligt villkoren i överlåtelseavtalet, dvs 4 MEUR, varav 3 MEUR har erlagts kontant och 1 MEUR har erlagts med nyemitterade aktier i Fragbite. Med anledning av detta har Fragbites styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2022, beslutat om en riktad kvittningsemission av totalt 1 801 092 aktier i Fragbite, vilka, i enlighet med överlåtelseavtalet, emitteras till en kurs om 5,89 kr per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Fragbites aktie under de senaste 30 handelsdagarna före styrelsens beslut.

Totalt antal aktier i Fragbite kommer i samband med emissionen att öka från 87 913 750 till 89 714 842 och aktiekapitalet kommer att öka från cirka 1 465 204,53 kr till cirka 1 495 221,53 kr, vilket motsvarar en utspädning om ca 2,05%.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken