Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Fragbite erlägger tilläggsköpeskilling för förvärvet av Playdigious

Regulatorisk15 October, 2021 klockan 15:29

I maj 2021 förvärvade Fragbite Group AB (”Fragbite”) samtliga aktier i Playdigious SAS (”Bolaget”). Villkoren för den första tilläggsköpeskillingen har nu uppfyllts och Fragbite kommer att erlägga 1,5 MEUR till säljarna av Bolaget, varav 0,75 MEUR kontant och 0,75 MEUR med nyemitterade aktier i Fragbite.

I oktober 2021 konstaterade Fragbite att villkoren för erläggande av tilläggsköpeskilling till säljarna av Bolaget har uppfyllts. Tilläggsköpeskillingen är den första av maximalt tre och fullt belopp enligt överlåtelseavtalet, dvs 1,5 MEUR, kommer att erläggas till säljarna, varav 0,75 MEUR kontant och 0,75 MEUR med nyemitterade aktier i Fragbite. Fragbites styrelse har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 29 juni 2021, beslutat om en kvittningsemission av 1 824 543 aktier i Fragbite, vilka emitteras till en kurs på 4,162 kr.

Totalt antal aktier i Fragbite kommer i samband med emissionen att öka från 82 144 656 till 83 969 199, vilket motsvarar en utspädning om ca 2,22%.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken