Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Fragbite fullföljer förvärvet av Lucky Kat B.V.

Regulatorisk03 January, 2022 klockan 16:40

Fragbite Group AB (”Fragbite”) har fullföljt förvärvet av Lucky Kat B.V. (”Lucky Kat” eller ”Bolaget”), vilket offentliggjordes den 14 december 2021 (”Transaktionen”).

– Genom förvärvet av Lucky Kat får vi inte bara in ytterligare två duktiga entreprenörer utan också ett team av medarbetare med bevisat hög kompetens i att utveckla mobilspel genom datadrivna beslut samt spetskompetens i att marknadsföra dessa på ett effektivt sätt, kommenterar Stefan Tengvall, VD och koncernchef Fragbite Group AB.

Samtliga villkor för Transaktionens genomförande har uppfyllts och Fragbite har därmed tillträtt aktierna i Bolaget. Fragbite kommer att redovisa Lucky Kat som ett dotterbolag till Fragbite och konsolidera Bolaget i Fragbite-koncernen under det fjärde kvartalet 2021.

Under de första nio månaderna 2021 har Bolagets omsättning uppgått till 5,2 MEUR med en EBITDA om 0,9 MEUR. För helåret 2021 prognosticeras en omsättning om cirka 7,5 MEUR och en EBITDA om cirka 2,0 MEUR.

Fragbite har erlagt 7,0 MEUR i initial köpeskilling på kassa och skuldfri basis, där 5,0 MEUR har erlagts kontant och 2,0 MEUR genom 3 860 755 nyemitterade aktier till en kurs om 5,30 kronor per aktie. Säljarna av Bolaget har erlagt full betalning för de tecknade och tilldelade aktierna i form av aktier i Bolaget. Köpeskillingen har finansierats med Fragbites befintliga kassa och lån hos Nordea Start-up & Growth.

Fyra anställda i Bolaget kommer i samband med tillträdet att investera ca 0,5 MSEK i Fragbite genom en riktad emission av 83 796 aktier till en teckningskurs om 5,30 kr. Investeringsbeloppet och antalet aktier har justerats från de uppgifter som Fragbite publicerade den 14 december 2021.

Styrelsen i Fragbite har i samband med closing av Transaktionen beslutat om emission av totalt 3 944 551 aktier, vilket innebär att Fragbites aktiekapital ökar med ca 65 741 kr till ca 1 465 204 kr och totalt antal aktier i Fragbite ökar från 83 969 199 till 87 913 750 aktier, motsvarande en utspädning om ca 4,70%.

Rämsell Advokatbyrå AB har agerat svensk och Jones Day lokal legal rådgivare till Fragbite i samband med Transaktionen. KPMG har agerat finansiell rådgivare.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken