Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Fragbite Group AB erlägger tilläggsköpeskilling för förvärvet av Playdigious

Regulatorisk26 September, 2022 klockan 14:33

I maj 2021 förvärvade Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite”) samtliga aktier i Playdigious SAS (”Playdigious”). Fragbite kommunicerade i samband med förvärvet att säljarna av Playdigious har rätt till en maximal tilläggsköpeskilling om 3,5 MEUR under förutsättning att vissa resultatmål uppnås under räkenskapsåren 2020/21, 2021/22 och 2022/23. Villkoren för den andra tilläggsköpeskillingen har nu uppfyllts och Fragbite har idag erlagt maximal tilläggsköpeskilling för perioden om 1 MEUR till säljarna av Playdigious, varav 0,5 MEUR betalades kontant och 0,5 MEUR betalades med nyemitterade aktier i Fragbite.

– Jag kan återigen konstatera att förvärvet av Playdigious är mycket lyckat och att Playdigious presterar över våra förväntningar. Jag ser fram emot fortsatt gott samarbete med teamet i Frankrike med målsättningen att kunna annonsera fler spännande nyheter senare i år, kommenterar Marcus Teilman, VD och koncernchef i Fragbite Group.

Styrelsen för Fragbite kan konstatera att villkoren för erläggande av den andra tilläggsköpeskillingen till säljarna av Playdigious är uppfyllda. Tilläggsköpeskillingen är den andra av maximalt tre och motsvarar fullt utfall enligt villkoren i överlåtelseavtalet om 1 MEUR, varav 0,5 MEUR har erlagts kontant och 0,5 MEUR har erlagts med nyemitterade aktier i Fragbite. Med anledning av detta har Fragbites styrelse, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 25 maj 2022, beslutat om en kvittningsemission av totalt 958 081 aktier i Fragbite, vilka, i enlighet med överlåtelseavtalet, emitteras till en kurs om 5,284 kr per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Fragbites aktie under de senaste 30 handelsdagarna före styrelsens beslut.

Totalt antal aktier i Fragbite kommer i samband med emissionen att öka från 89 714 842 till 90 672 923 och aktiekapitalet kommer att öka från cirka 1 495 221,53 kr till cirka 1 511 189,27 kr, vilket motsvarar en utspädning om ca 1,07 procent.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken