Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Fragbite Group byter redovisningsstandard till K3 och presenterar omräknad finansiell information för Q1 2024

Regulatorisk27 June, 2024 klockan 11:30

Styrelsen för Fragbite Group AB (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) har idag, den 27 juni 2024, beslutat att omedelbart byta redovisningsstandard från IFRS till K3. Beslutet är taget på eget initiativ för att kunna genomföra förestående företrädesemission inom ramen för beslutad tidsplan. För att uppnå kontinuitet i redovisningen presenterar Fragbite Group härmed även omräknad finansiell information i enlighet med K3 för delårsperioden 1 januari – 31 mars 2024.

Den omräknade finansiella informationen för perioden 1 januari – 31 mars 2024 har idag gjorts tillgänglig på Bolagets hemsida. Den har sammanställts av Fragbite Group och har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken