Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Fragbite Group försätter dotterbolaget Fall Damage Studio i konkurs

Regulatorisk23 May, 2024 klockan 08:35

Styrelsen för Fragbite Group AB (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) har idag, den 23 maj 2024, beslutat att försätta dotterbolaget Fall Damage Studio AB (”Fall Damage”) i konkurs. Den pågående processen med att ingå avtal med en publisher för spelet ALARA Prime har inte ännu slutförts, vilket lett till en ohållbar finansiell situation för Fall Damage. Som en konsekvens härav bedömer styrelsen i Fragbite Group att dotterbolaget inte kommer att kunna betala sina skulder allt eftersom de förfaller och att denna oförmåga inte är tillfällig, varför styrelsen har beslutat att försätta Fall Damage i konkurs. Det börsnoterade moderbolaget Fragbite Group AB och övriga dotterbolag i koncernen kommer att drivas vidare utan avbrott.

Konkursansökan kommer att lämnas in idag. Det bokförda värdet av Fall Damage skrivs ner till noll i moderbolagets balansräkning, vilket förväntas ha en negativ påverkan på koncernens resultat om cirka 39,0 MSEK.

Fall Damage har sedan hösten 2023 haft flertalet dialoger med möjliga partners avseende publicering av spelet ALARA Prime. Denna process har varit omfattande, med många motparter, och trots mycket god respons avseende spelets kvalitet och potential, har dotterbolaget ännu inte kunnat slutföra den till fullo inom nödvändig tidsrymd. Detta har lett till en ohållbar finansiell situation. Det är därför styrelsens bedömning att även om dessa dialoger fortsatt pågår och utvecklingen av spelet är i fas, kommer dotterbolaget inte kunna betala sina skulder allt eftersom de förfaller och att denna oförmåga inte är tillfällig, varför beslut om konkurs är nödvändig.

Fragbite Group AB och övriga dotterbolag i koncernen kommer att drivas vidare utan avbrott och enligt kommunicerad strategi. Bolaget har en i grunden stabil, lönsam kärnverksamhet med en mycket stark pipeline av planerade spellanseringar och projekt under 2024 och 2025.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken