Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Fragbite Group har erhållit slutligt godkännande för notering på Nasdaq First North Growth Market

Regulatorisk08 July, 2021 klockan 17:24

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Fragbite Group AB (”Fragbite” eller ”Bolaget”) kan idag meddela att Bolaget erhållit slutligt godkännande om notering på Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Första handelsdag är måndagen den 12 juli 2021. Bolagets aktier kommer att handlas under kortnamnet FRAG, med ISIN-kod SE0015949334.

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med noteringen och Advokatfirman Lindahl i Malmö AB har agerat legal rådgivare. Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken