Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Fragbite Group tar över publicering av egen spelmotor

05 May, 2023 klockan 08:45

Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite Group”) har kommit överens om att avsluta innevarande samarbete med förläggaren Tilting Point. Dotterbolaget FunRock & Prey Studios egenutvecklade spelmotor för managerspel på mobil kommer framgent att publiceras i egen regi inom Fragbite Group, vilket innefattar titeln MMA Manager 2: Ultimate Fight.

Fragbite Group har valt att avsluta samarbetet med förläggaren Tilting Point avseende publicering av den spelmotor för managerspel på mobil som utvecklas av dotterbolaget FunRock & Prey Studios. Det innebär att titeln MMA Manager 2: Ultimate Fight kommer föras tillbaka till Fragbite Group som därmed tar över ansvaret för marknadsföringen av spelet framgent.

-”Vi har under en tid fört diskussioner med Tilting Point om framtiden för spelmotorn och spelet MMA Manager 2: Ultimate Fight, och i gott samförstånd kommit överens om att båda har bäst förutsättningar om publiceringen framöver sker i egen regi. Vi kan på detta sätt ha större flexibilitet och själva välja kanaler och hur mycket som spenderas på marknadsföring, något vi bedömer kommer generera en förbättrad marginal över tid”, säger Marcus Teilman, VD och Koncernchef, Fragbite Group.

MMA Manager 2: Ultimate Fight kommer inom kort att föras tillbaka till FunRock & Prey Studios och arbetet med en uppdaterad marknadsföringsplan för spelet pågår. Som tidigare kommunicerat har FunRock & Prey Studios under en tid fokuserat på att förbättra spelets interna nyckeltal, delvis som en konsekvens av förändrade villkor på mobilspelsmarknaden. Detta arbete har hittills givit positiva resultat, och understöds nu vidare av möjligheten för Fragbite Group att dra ned kostnaderna för marknadsföring utan att minska spelets exponering.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken