Pressmeddelanden

Press-meddelanden

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) förvärvar europeisk spelförläggare

Regulatorisk11 May, 2021 klockan 12:36

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) har idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i en europeisk spelförläggare (“Målbolaget”), som förlägger indiespel till främst mobiler och läsplattor samt till konsol. Genom samarbeten med spelbolag som redan har framgångsrika titlar inom indiespel, förlägger Målbolaget dessa och marknadsför som premiumspel mot mobila plattformar och konsol. Bolaget har idag en personalstyrka om 15 personer.

Målbolaget förvärvas till en initial köpeskilling om 5 MEUR på kontant- och skuldfri basis, varav 3 MEUR betalas kontant vid tillträdet och resterande 2 MEUR kommer att betalas med nyemitterade aktier, vilka kommer att emitteras till en kurs om 4 kr per aktie. Aktierna kommer att vara föremål för en lock up om 12 månader från och med Fragbite Groups planerade börsnotering. Utöver den initiala köpeskillingen kan Målbolagets säljare erhålla ytterligare maximalt 3,5 MEUR i tilläggsköpeskillingar enligt nedan:

  • För det brutna räkenskapsåret 2020/21 kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,5 MEUR betalas ut, varav 50% sker i kontanter och 50% i nyemitterade aktier. Storleken på tilläggsköpeskillingen baseras på olika intäkts- och resultatmål.
  • För det brutna räkenskapsåret 2021/22 kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,0 MEUR betalas ut, varav maximalt 50% sker i kontanter och minst 50% i nyemitterade aktier. Storleken på tilläggsköpeskillingen baseras på olika intäkts- och resultatmål.
  • För det brutna räkenskapsåret 2022/23 kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,0 MEUR betalas ut, varav maximalt 50% sker i kontanter och minst 50% i nyemitterade aktier. Storleken på tilläggsköpeskillingen baseras på olika intäkts- och resultatmål.

För det brutna räkenskapsåret 2020/21 som avslutas den 30 juni 2021 förväntas Målbolaget generera en omsättning om drygt 4 MEUR (anges här netto efter avdrag för plattformskostnader) med en EBITDA om drygt 600 kEUR. Bolaget har under året visat en kraftig omsättningstillväxt under lönsamhet.

– Jag är mycket glad över att välkomna Målbolaget och dess anställda till Fragbite Group. Tillsammans med Målbolaget stärker vi koncernens finansiella nyckeltal. Strukturellt blir vi även en starkare grupp och välkomnar två fantastiska och erfarna entreprenörer, med spetskompetens och kunskap inom Publishing & Indie games. Genom förvärvet adderas ytterligare ett affärsområde till gruppen, i Publishing & Indie games, som ger oss goda möjligheter att kunna bygga en stark plattform att växa vidare ifrån, kommenterar Stefan Tengvall, VD och Koncernchef i Fragbite Group AB.

Förvärvet förväntas slutföras i början av juni.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken