Pressmeddelanden

Press-meddelanden

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) slutför förvärvet av europeisk spelförläggare

Regulatorisk31 May, 2021 klockan 15:05

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB) (”Bolaget”) meddelade den 11 maj 2021 att man tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i den europeiska spelförläggaren Playdigious SAS (”Playdigious”). Bolaget har idag tillträtt förvärvet. Den initiala köpeskillingen uppgår till 5 MEUR på kontant- och skuldfri basis med sedvanliga justeringar för rörelsekapitalet, varav 3 MEUR som idag har betalats kontant i samband med tillträdet och 2 MEUR av den initiala köpeskillingen kommer att betalas med 5 062 502 nyemitterade aktier (”Vederlagsaktierna”). Vederlagsaktierna har emitterats till en kurs om 4 kr. Dessa vederlagsaktier är föremål för lock-up om 12 månader.

Playdigious har framför allt anpassat indiespel till mobilen de senaste åren, inklusive några prisbelönta IP:n såsom Evoland, Dead Cells och nyligen Northgard. Dead Cells i mobilen i Kina, som lanserades i februari 2021, har sålt över 1 miljon enheter och är för närvarande under stark tillväxt.

– Jag är mycket glad över att välkomna Playdigious och dess anställda till Fragbite Group. Förutom att stärka koncernens intjäningsförmåga, stärker vi även vår koncern med två erfarna entreprenörer som tillför både spetskompetens och stort engagemang. Genom förvärvet adderas ytterligare ett affärsområde till gruppen, i Publishing & Indie games, som ger oss goda möjligheter att kunna bygga en stark plattform att växa vidare ifrån, kommenterar Stefan Tengvall, VD och Koncernchef i Fragbite Group AB.

– Vi är stolta över att bli en del av Fragbite Group så att vi kan addera kompetens och resurser för att utnyttja potentialen ännu mer och växa verksamheten ytterligare. Gruppen delar en gemensam vision med oss, inklusive värderingar kring teamupplevelsen och ett förtroendebaserat förhållande med alla våra partners, kommenterar Xavier Liard, medgrundare och VD, Playdigious.

– Vi är övertygade om att detta är en fantastisk möjlighet för Playdigious, att vara en del av Fragbite Group AB och detta kommer att ge mervärde för gruppen och Playdigious framtida tillväxt, kommenterar Romain Tisserand, medgrundare och CTO, Playdigious.

Som även meddelats via pressmeddelande den 11 maj 2021 kan säljaren av Playdigious utöver den initiala köpeskillingen erhålla maximalt upp till 3,5 MEUR i tilläggsköpeskillingar enligt nedan:

  • För det brutna räkenskapsåret 2020/21 kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,5 MEUR betalas ut, varav 50% sker i kontanter och 50% i nyemitterade aktier. Storleken på tilläggsköpeskillingen baseras på olika intäkts- och resultatmål.
  • För det brutna räkenskapsåret 2021/22 kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,0 MEUR betalas ut, varav maximalt 50% sker i kontanter och minst 50% i nyemitterade aktier. Storleken på tilläggsköpeskillingen baseras på olika intäkts- och resultatmål.
  • För det brutna räkenskapsåret 2022/23 kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1,0 MEUR betalas ut, varav maximalt 50% sker i kontanter och minst 50% i nyemitterade aktier. Storleken på tilläggsköpeskillingen baseras på olika intäkts- och resultatmål.

För det brutna räkenskapsåret 2020/21 som avslutas den 30 juni 2021 förväntas Playdigious generera en omsättning om drygt 4 MEUR (anges här netto efter avdrag för plattformskostnader) med en EBITDA om drygt 600 kEUR. Bolaget har under året visat en kraftig omsättningstillväxt under lönsamhet.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken