Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Inbjudan till pressträff med anledning av förvärvet av Fall Damage

12 October, 2023 klockan 07:00

Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group”) håller idag den 12 oktober klockan 10.00 pressträff med anledning av förvärvet av spelstudion Fall Damage. Presskonferensen hålls via livesänd webcast med efterföljande frågestund.

Med anledning av förvärvet av Fall Damage bjuder Fragbite Group in till pressträff idag den 12 oktober klockan 10.00. Fragbite Groups VD och koncernchef Marcus Teilman presenterar förvärvet tillsammans med Anders Gyllenberg, VD för Fall Damage, via livesänd webcast. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Webcast och formulär för frågor nås via följande länk: https://ir.financialhearings.com/fragbite-group-press-release-2023

Förvärvet är optimalt för Fragbite Group då det möjliggör betydande synergier, där såväl Fall Damages spetskompetens som spelet ALARA Prime lägger grunden för flera parallella intäktsströmmar över tid. Under en periods exklusivitet har vi redan engagerat vårt globala nätverk och står därmed väl förberedda att förhandla fram ett avtal med en spelförläggare,” säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

”Transaktionsstrukturen gör att både säljare och köpare har starka incitament för att ge Fragbite Group möjligheter att över tid växa markant snabbare än marknaden och även till en betydande lönsamhet. Fall Damage’ brinner precis som vi för att utveckla riktigt bra spel och med utgångspunkt i det bygga långsiktigt värde, och jag ser fram emot att påbörja integrationen av det nya Fragbite Group,” fortsätter Marcus Teilman.

Fall Damage är en svensk utvecklingsstudio vars grundare länge haft framträdande roller inom svensk spelindustri, bland annat tidigare på DICE. Under 2024 lanserar de ALARA Prime, ett taktiskt First Person Shooter-spel som efter omfattande framgångsrika speltester förväntas attrahera en betydande spelarbas på den globala FPS-marknaden. Hittills har över 180 MSEK investerats i spelet som förväntas ge Fragbite Group en ökad tillväxttakt.

Vi har ett oerhört dedikerat och professionellt team som nu blir del av en växande koncern inom vilken vi kan ta oss an alla de möjligheter som spelmarknaden erbjuder. Utifrån gemensamma värderingar och syn på framtiden har vi fått en transaktionsstruktur på plats som gynnar alla parter och som gör att vi kan gå vidare med en ny global spelförläggare. Idag är början på en spännande resa tillsammans i Fragbite Group, där första steget består av att färdigställa ALARA Prime och ta det till marknaden,” säger Anders Gyllenberg, VD, Fall Damage.

Villkor för Förvärvet

  • Fragbite Group förvärvar samtliga utestående aktier i Fall Damage till en initial köpeskilling om 20 MSEK, varav 10 MSEK betalas med kontanter till en extern institutionell ägare och 10 MSEK med 4 291 845 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 2,33 SEK per aktie, vilka emitteras till de fyra grundarna i Fall Damage Holding AB (”Grundarna”). Grundarna kvarstår i Fall Damage efter Förvärvet och har ingått lock up-åtaganden avseende aktierna som erhålls som köpeskilling för en period om 36 månader från tillträdesdagen.
  • En maximal tilläggsköpeskilling kan komma att utbetalas till Grundarna om 400 MSEK, baserat på resultatet i Fall Damage under perioden 2024-2027. Minst hälften av tilläggsköpeskillingen kan komma att betalas med kontanter och Bolaget har möjlighet att besluta om att betala upp till hälften av tilläggsköpeskillingen i nyemitterade aktier i Fragbite Group. Grundarna har ingått lock up-åtaganden avseende aktierna som eventuellt erhålls som tilläggsköpeskilling för en period om 12 månader från leveransdagen av aktierna. Betalning av den eventuella tilläggsköpeskillingen skall erläggas under det andra kvartalet 2028. För det fall att maximal tilläggsköpeskilling utgår, så är Fragbite Groups del av vinsten under åren 2024-2027, efter betald tilläggsköpeskilling och recoup, mer än 1 000 MSEK.
  • Investerare som historiskt bidragit till finansieringen av spelutvecklingen i Fall Damage har rätt till en recoup (återbetalning) från framtida vinster i Fall Damage upp till totalt cirka 22,3 MUSD, 50 procent av vinsten upp till cirka 17,3 MUSD och 30 procent av vinsten mellan cirka 17,3 MUSD och 22,3 MUSD.
  • Fall Damage utvecklar spelet ALARA Prime med förväntad lansering under Q3 2024.
  • Tillträde av förvärvet förväntas ske inom två veckor.

Estimat för 2025 för Fall Damage Studio AB

Ett estimat avseende det finansiella utfallet för Fall Damage för räkenskapsåret 2025 har tagits fram. Målsättningen är att nettoomsättningen för 2025 skall uppgå till mellan 480 MSEK och 680 MSEK, med en EBITDA om mellan 55 MSEK och 86 MSEK.

Fall Damage: www.falldamagestudio.com
ALARA Prime: ALARA Prime på Steam (steampowered.com)

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken