Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Lucky Kat säger upp avtal för publishing och säljer två spel

08 June, 2023 klockan 14:26

Lucky Kat B.V. (“Lucky Kat”), helägt dotterbolag till Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite Group” eller “gruppen”), har sagt upp avtalet för publishing av Magic Finger, ett mobilspel av typen hypercasual, samt tecknat ett nytt avtal om försäljning av titeln till tredje part. Spelet säljs tillsammans med en annan titel vilket genererar en intäkt för Lucky Kat under andra kvartalet 2023.

Lucky Kat har tecknat avtal om att sälja mobilspelet Magic Finger, en titel som historiskt sett har utgjort en betydande del av dotterbolagets hypercasual-portfölj. Försäljningen har förhandlats fram tillsammans med spelets IP-ägare och ursprungliga utvecklare, A Small Game AB, som en del av Lucky Kats uppsägning av tidigare avtal om publishing. Uppsägningen av dessa tjänster tillika efterföljande försäljning inbegriper även titeln Super Sucker 3D. De två spelen säljs till en tredje part, det franska företaget Quiet. Lucky Kats andel av försäljningen genererar intäkter under andra kvartalet 2023, betalning kommer ske stegvis under de kommande månaderna.

Intäkter från mobilspel av typen hypercasual har minskat under det senaste året, mestadels som resultat av förändrade marknadsförutsättningar vilka påverkat möjligheten att nå varaktig avkastning genom så kallad user aquisition. Samtidigt har Lucky Kat fokuserat på sin verksamhet inom web3. Fragbite Group kapitaliserar därför på hypercasual-portföljen genom en finansiellt fördelaktig, delvis avyttring som för titeln Magic Finger motsvarar cirka två års framtida intjäning från spelet. Därutöver medför avtalet att resurser som tidigare spenderats på publishing kan allokeras till andra uppgifter.

Hypercasual-portföljen har utgjort en bra tillgång för Lucky Kat med framgångsrika titlar vad gäller intäkter samt ovärderlig erfarenhet och statistik som vi kan dra nytta av i utvecklingen av våra web3-spel. Med minskande intäkter på översta raden inom hypercasual letar vi ständigt efter nya sätt att hålla de totala intäkterna för portföljen på en så hög nivå som möjligt, och att avyttra delar är en intäktsmodell i mixen. Denna fördelaktiga försäljning möjliggör också för oss att frigöra resurser till andra projekt, vilket ligger i linje med gruppens övergripande tillväxtstrategi ” säger Marcus Teilman, VD och Koncernchef, Fragbite Group.

”Gaming är en snabbrörlig industri och landskapet har förändrats mycket det senaste året. Vi förflyttar såväl fokus som intäkter i riktning mot web3, med hypercasual fortfarande del av verksamheten men med mindre andel resurser som nu koncentreras på IP:n vi själva äger. Lucky Kats verksamhet har expanderat fort på många sätt och kommer att fortsätta göra det. Då är det centralt att noggrant fördela våra resurser, så jag är väldigt glad att vi kommit till den här överenskommelsen och med den säkrat en lönsam försäljning. Jag uppskattar även hur våra motparter samarbetat med oss för att stänga affären på ett smidigt och professionellt sätt,” säger Herdjie Zhou, VD, Lucky Kat.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken