Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Marcus Teilman lämnar på egen begäran uppdraget som VD

Regulatorisk23 May, 2024 klockan 08:37

VD Marcus Teilman har idag meddelat styrelsen för Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) att han önskar avsluta sin anställning. Styrelsen har accepterat hans begäran och har utsett ordförande Stefan Tengvall till tillförordnad VD. Stefan Tengvall kommer att lämna rollen som styrelsens ordförande, men kvarstår som styrelseledamot. Nuvarande styrelseledamot Sten Wranne tar över rollen som styrelsens ordförande.

Marcus Teilman har idag valt att avsluta sitt uppdrag som VD för Fragbite Group då han avser söka nya utmaningar. Marcus kommer att finnas tillgänglig för Bolaget under en överlämningsperiod och bidra med stöd till Stefan Tengvall. Stefan Tengvalls roll som styrelseordförande tas, i samband med att han tillträder som tillförordnad VD, tills vidare över av nuvarande styrelseledamot Sten Wranne.

”Jag och hela styrelsen tackar Marcus för hans insatser och engagemang i Fragbite Group under denna tid, och önskar honom all lycka till i framtiden. Bolaget har inlett ett kostnadsbesparingsprogram med målsättningen att säkra ett hälsosamt kassaflöde på kort och lång sikt. Att vidare utreda gruppens och portföljbolagens kostnader samt identifiera möjligheter till omstrukturering, för att därmed kunna tillföra mer kapital till de lönsamma underliggande kärninnehaven, kommer vara mitt främsta fokus den kommande tiden. Jag ser fram emot uppgiften då det är något jag gjort tidigare i min karriär. Vi har en fantastisk grupp som kan bli ännu bättre”, kommenterar Stefan Tengvall.

Presentationer av Stefan Tengvall och Sten Wranne finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.fragbitegroup.com.

För mer information, vänligen kontakta
Erika Mattsson, Chief Communications Officer
em@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Om Fragbite
Fragbite Group (publ) är en svensk företagsgrupp med en portfölj av dotterbolag som utvecklar, anpassar och publicerar spel och esportinnehåll inom GAMING, ESPORT och WEB3. Våra produkter utvecklas för såväl traditionella plattformar – PC, mobil och konsol – som för moderna web3-plattformar vilka bygger på blockkedjeteknologi. Gruppen har huvudkontor i Stockholm och drygt 130 medarbetare i Sverige, Frankrike, Nederländerna, Gibraltar och Egypten. Fragbite Group är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som Fragbite är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-05-23 [xx:xx] CEST.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken