Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Marcus Teilman tillträder som ny VD – Stefan Tengvall ställer sig till förfogande för en operativ styrelseroll

Regulatorisk12 April, 2022 klockan 20:21

Styrelsen för Fragbite Group AB (publ) (”Bolaget”) har idag utsett Marcus Teilman till ny VD och Koncernchef med tillträde vid årsstämman den 25 maj 2022. Marcus Teilman är idag vice VD och Head of M&A. Stefan Tengvall har idag meddelat styrelsen att han avser att lämna sin roll som VD och Koncernchef för Bolaget i samband med ordinarie årsstämma den 25 maj 2022. Stefan Tengvall har också informerat valberedningen att han står till förfogande för en operativ roll i styrelsen för Bolaget.

– Jag har varit VD och Koncernchef för Fragbite Group i över två år och lagt grunden till den resan vi nu är inne på. Vi är idag ett kassaflödepositivt bolag som framgångsrikt noterades på Nasdaq First North Growth Market i juli 2021, så det känns naturligt för mig att lämna vidare stafettpinnen till Marcus. Han har visat på ett stort strategiskt djup, engagemang, driv och inte minst förmågan att driva koncernens förvärvsagenda framgångsrikt sedan han tillträdde. Jag känner ett mycket stort förtroende för Marcus och jag kommer att fortsätta stötta honom och Bolaget framöver. Jag har meddelat valberedningen att jag står till förfogande för en operativ styrelseroll, kommenterar Stefan Tengvall.

– Stefan Tengvall har under sin tid som VD varit en viktig kugge i arbetet med att lägga grunden för Fragbite Groups fortsatta tillväxtresa. Med grunden på plats kan Bolaget fokusera på att exekvera vår gemensamma strategi mot visionen att bli en ledande europeisk utvecklare och leverantör i framkant inom digital spelunderhållning och e-sport. Stefan Tengvall har ett stort ägande i Bolaget och vill fortsätta sitt arbete med att stötta Bolaget genom att ställa sig till förfogande för att väljas in i Fragbite Groups styrelse. Marcus Teilman har under sin tid som vice VD och Head of M&A visat på effektivt ledarskap och djup analytisk förmåga. Marcus har bland annat varit drivande i genomförandet av våra förvärv Playdigious och Lucky Kat. Han har mitt och styrelsens fulla förtroende och vi är därför glada att kunna tillsätta Marcus Teilman i rollen som VD och Koncernchef, kommenterar Niclas Bergkvist.

– Jag är stolt över att få förtroendet att leda Fragbite Group in i nästa fas. Fokus kommer fortsatt att ligga på lönsam tillväxt och att bygga vidare på vår långsiktiga strategi. Vi har under det senaste året lagt en solid grund att stå på. Nu ska vi se till att utvinna ännu mer synergier mellan våra olika koncernbolag, men även fortsätta växa via fler kvalitativa förvärv, kommenterar Marcus Teilman.

Marcus Teilman har varit verksam i Fragbite Group sedan april 2021 som vice VD och Head of M&A. Några av hans huvudsakliga arbetsuppgifter har varit att leda hela IPO-processen, bygga upp ett M&A-team i Fragbite Group, samt säkerställa erforderlig finansiering. Marcus har innan dess bland annat varit VD under åtta år för Acroud AB (publ) och är idag styrelseordförande i Creddo AB och styrelseledamot i Mentimeter AB (publ). Han äger per dagens datum 75 000 aktier och 150 000 teckningsoptioner i Bolaget.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken