Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Marknadsföring av MMA Manager 2 i egen regi har inletts

16 August, 2023 klockan 11:05

FunRock and Prey Studios ("FunRock & Prey Studios"), helägt dotterbolag till Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite Group" eller ”Gruppen”), har inlett publicering och marknadsföring av mobilspelet MMA Manager 2 – Ultimate Fight i egen regi. Aktiviteter inom sk. user aquisition (UA) genomförs med stöd från Lucky Kat, dotterbolag inom Gruppen.

Enligt tidigare kommunikation har spelmotorn för managerspel samt speltiteln MMA Manager 2 – Ultimate Fight, utvecklade av dotterbolaget FunRock & Prey Studios, återgått till Fragbite Group för publicering i egen regi, efter att tidigare ha publicerats av extern part. Processen för att överföra spelet och all ackumulerad data från tredje part har nyligen slutförts och marknadsföring av spelet har inletts.

FunRock & Prey Studios nyttjar den expertis som finns inom Gruppen och får assistans av Lucky Kat vars UA-specialister bidrar i marknadsföringen. Kampanjen är initialt inriktad på UA-aktiviteter i USA och kommer successivt att utökas till fler marknader och plattformar.

"Spelarna uppskattar MMA Manager 2, och med ett starkt tema i en populär genre har spelet potential för framgång. Tidpunkten för de senaste förändringarna av villkoren på marknaden för mobilspel har dock haft en betydande inverkan på denna titel, och därför har det varit nödvändigt att lägga tid på förbättring av spelets interna KPI:er för att säkerställa tillräcklig avkastning på våra investeringar i marknadsföring. Med MMA Manager 2 tillbaka i egen regi, och med hjälp av Lucky Kats skickliga team, kommer vi att bättre kunna bedöma resultaten av våra marknadsföringsaktiviteter under mer gynnsamma förhållanden”, säger Magdy Shehata, VD och co-founder, FunRock & Prey Studios.

"Fragbite Group har på kort tid både växt och breddat sin verksamhet och har därmed i ökande takt kunnat etablera synergier inom Gruppen. Att Lucky Kat nu hjälper FunRock & Prey Studios med marknadsföring är ett exempel på hur synergierna inom Fragbite Groups ekosystem utnyttjas. Jag ser mycket fram emot att utvärdera resultaten av UA-kampanjen för spelet såväl som detta samverkansprojekt inom Gruppen”, säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken