Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Meddelande om stabiliseringsåtgärder

Regulatorisk23 July, 2021 klockan 17:16

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

ABG Sundal Collier ASA (“ABG”), i sin roll som stabiliseringsansvarig, meddelar att stabiliseringsåtgärder har genomförts i Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite Group” eller “Bolaget”) aktier som handlas på Nasdaq First North Growth Market (“First North”).

Som offentliggjordes i samband med erbjudandet om förvärv av aktier i Fragbite Group (”Erbjudandet”) och listningen av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market har ABG i egenskap av stabiliseringsansvarig möjlighet, men däremot ingen skyldighet, att genomföra transaktioner i Fragbite Group-aktien i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i Fragbite Group-aktien får genomföras när som helst från och med första dagen för handel på First North (den 12 juli 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. Sådana stabiliseringsåtgärder får genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt och får under inga omständigheter genomföras till ett högre pris än det som beslutades i Erbjudandet, det vill säga 4,00 SEK.

ABG har, i egenskap av stabiliseringsansvarig, meddelat att stabiliseringsåtgärder, i enlighet med artikel 5.4 i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014), har vidtagits i Fragbite Group aktie på First North enligt nedan. Kontaktperson hos ABG är Staffan Kemstedt, telefon: +46 8 566 286 20.

Stabiliseringsinformation
Emittent: Fragbite Group AB (publ)
Instrument: Aktie (ISIN: SE0015949334)
Erbjudandets storlek: 5 750 000 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris: 4,00 SEK
Marknad: Nasdaq First North Growth Market
Ticker: FRAG
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier ASA

Stabiliseringsåtgärder

Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
2021-07-16 152 717 4 4 4 SEK Nasdaq First North Growth Market
2021-07-19 45 182 4 4 4 SEK Nasdaq First North Growth Market
2021-07-20 17 748 4 4 4 SEK Nasdaq First North Growth Market

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken