Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Nya avtal och uppdaterade uppskattningar avseende nettoomsättning för Playdigious pipeline

29 April, 2024 klockan 08:30

Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite Group" eller ”Bolaget”) uppdaterar härmed sina uppskattningar för nettoomsättning för Bolagets pipeline av kommande lanseringar av nya spel inom verksamheten för portning och publishing under helägda dotterbolaget Playdigious. Den totala uppskattade nettoomsättningen för innevarande pipeline av kommande lanseringar har ökat betydligt sedan augusti 2023 då estimat senast kommunicerades.

Sedan Fragbite Group kommunicerade estimat för Playdigious pipeline i augusti 2023 har dotterbolaget tecknat ytterligare fyra speltitlar samt är i slutskedet av förhandlingar om ett antal titlar därutöver. Detta avser lansering av nya spel vilket innebär antingen att Playdigious portar ett befintligt IP till mobila plattformar och därefter publicerar det, eller lansering av en ny titel på PC som publiceras under varumärket Playdigious Originals. Den pipeline som här avhandlas inkluderar inte uppskattningar för spel i befintlig portfölj som utökar sin distribution till nya plattformar och/eller geografiska marknader.

UPPSKATTAD NETTOOMSÄTTNING FÖR INNEVARANDE PIPELINE
Fragbite Group kommunicerar en uppskattad nettoomsättning för Playdigious pipeline av tillkommande spel i kategorier. Uppskattad nettoomsättning motsvarar ett spels totala nettoomsättning under en treårsperiod från lansering, före licenskostnader och plattformsavgifter.

Uppskattad nettoomsättning per spel från lansering och tre år framåt
Kategori A: 0 – 1 MEUR
Kategori B: 1 – 2 MEUR
Kategori C: 2+ MEUR

Innevarande pipeline av kommande lanseringar består av:

  • Två kommunicerade speltitlar för lansering på mobila plattformar: Loop Hero, Skul
  • Två kommunicerade speltitlar för lansering på PC: Fretless – The Wrath of Riffson, Linkito
  • Sex ännu icke namngivna speltitlar för lansering på mobila plattformar
  • En ännu icke namngiven speltitel för lansering på PC

För innevarande pipeline görs följande uppskattning avseende fördelning av nettoomsättning:

Kategori A: fem spel
Kategori B: två spel
Kategori C: fyra spel

TOTAL UPPSKATTAD NETTOOMSÄTTNING FÖR INNEVARANDE PIPELINE
Den totala uppskattade nettoomsättningen för innevarande pipeline av kommande lanseringar är mellan 10 och 17+ MEUR, att jämföra med föregående estimat som kommunicerades i augusti 2023 vilket uppgick till en total uppskattad nettoomsättning på mellan 6 och 14+ MEUR.

LANSERINGSTAKT
Dessa nya speltitlar förväntas lanseras under en period som inleds med Loop Hero den 30 april, med förväntad lansering av den elfte och sista titeln i slutet av 2025. Det sedan tidigare kommunicerade estimatet för 2024 om 6 till 8 lanseringar av nya spel under året är oförändrat.

"2023 var ett år under vilket vi lade stort fokus på att investera i expansion av Playdigious kapacitet för att kunna ta oss an fler och större speltitlar. Jag är mycket glad att se att dessa investeringar redan har börjat generera en ny, högre produktionsnivå och fler titlar i den högre estimatkategorin, samt ytterligare stärkt Playdigious varumärke i branschen", säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

Tack vare vårt teams engagemang och hårda arbete är Playdigious på god väg att leverera enligt tidigare estimat och har nu utökat pipelinen ytterligare. Vi har ett antal mycket intressanta tillkännagivanden framför oss och jag ser fram emot att återkomma med nya uppdateringar senare under året,” säger Abrial Da Costa, VD, Playdigious.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken