Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Nytt antal aktier registrerat av Bolagsverket

Regulatorisk14 June, 2021 klockan 18:06

Fragbite Group AB (publ) genomförde i maj riktade nyemissioner av aktier, dels i form av en kontantemission, dels i form av en riktad emission genom apport till säljaren av Playdigious SAS, som Fragbite Group AB (publ) förvärvade den 31 maj 2021.

Den första riktade nyemissionen om 5 230 054 antal aktier som skedde mot kontant vederlag till en kurs om 3,40 kr tillförde Bolaget ca 17,8 mkr. Dessa medel användes delvis till kontantbetalningen för förvärvet av Playdigious SAS.

Den senare beslutade apportemissionen om 5 062 502 aktier skedde i samband med slutförandet av Playdigious SAS, till en kurs om 4,00 kr.

Som tidigare meddelats innebär dessa nyemissioner att nytt totalt antal aktier uppgår till 70 360 303.

Bolagsverket har idag registrerat dessa ärenden, vilket innebär att nytt antal aktier totalt som registrerats hos Bolagsverket idag uppgår till 70 360 303. Det nya registreringsbeviset återfinns på Bolagets hemsida, www.fragbitegroup.com.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken