Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Nytt antal aktier registrerat av Bolagsverket

Regulatorisk14 July, 2021 klockan 17:50

Fragbite Group AB (publ) genomförde i juni en riktad nyemission av aktier, vilket kommunicerades via pressmeddelande den 17 juni 2021.

Den riktade nyemissionen om 6 250 000 aktier skedde mot kontant vederlag till en kurs om 4 kr och tillförde bolaget 25 mkr före emissionskostnader.

Bolagsverket har idag registrerat den riktade nyemissionen och som tidigare kommunicerats uppgår antalet aktier till 76 610 303 efter registreringen.

Fragbite Group AB (publ) kommunicerade även den 7 juli 2021 att bolaget genomför en spridningsemission inklusive utökningsoption om totalt 5 000 000 aktier, till en kurs om 4 kr, vilket kommer att tillföra bolaget 20 mkr i bruttolikvid. Antalet aktier i bolaget kommer att öka med 5 000 000 aktier från 76 610 303 aktier till 81 610 303 aktier genom spridningsemissionen inklusive utökningsoptionen. Denna nyemission har ännu inte registrerats hos Bolagsverket. Genom en övertilldelningsoption kan ytterligare 750 000 aktier emitteras. Givet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer antalet aktier att öka med ytterligare 750 000 aktier.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken