Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Nytt antal aktier registrerat hos Bolagsverket

Regulatorisk04 August, 2021 klockan 10:52

Fragbite Group AB (publ) genomförde en spridningsemission av aktier i samband med upprättandet av Bolagsbeskrivningen inför sin notering på Nasdaq First North Growth Market, vilket kommunicerades den 22 juni 2021.

Nyemissionen om 3 750 000 samt utökningsoptionen om ytterligare 1 250 000 nyemitterade aktier, totalt 5 000 000 aktier till en kurs om 4 kr tillförde bolaget totalt 20 mkr före emissionskostnader.

Bolagsverket har nu registrerat nyemissionen och som tidigare kommunicerats uppgår antalet aktier till 81 610 303 efter registreringen.

Genom en övertilldelningsoption kan ytterligare maximalt 750 000 aktier emitteras givet att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken