Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Planerad NFT-försäljning för Cosmocadia med start 24 maj

Regulatorisk19 May, 2023 klockan 13:49

Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite Group") planerar att påbörja försäljningen av NFT:er för web3-spelet Cosmocadia den 24 maj. Kollektionen som totalt består av 11 111 NFT-avatarer kommer först erbjudas till två grupper av community-medlemmar, varefter återstående NFT:er kommer att göras tillgängliga för köp på den öppna marknaden. Eftersom försäljningen påverkas av den kurs som SUI står i den 24 maj och framåt, samt att NFT:ena säljs i tre olika prisklasser, kan Fragbite Group inte i dagsläget ge någon uppskattning om totala förväntade intäkter från försäljningen.

Den 24 maj klockan 18.00 UTC planeras försäljningen av NFT-avatarer för web3-spelet Cosmocadia att starta. Kollektionen bestående av 11 111 NFT-avatarer kommer först att göras tillgänglig för spelets medlemmar i två grupper. Grupp 1 består av 400 medlemmar i spelets community som varit engagerade sen ett tidigt skede, dessa kommer erbjudas NFT:er till ett enhetspris om 30 SUI. Grupp 2 består av 1 822 community-medlemmar som kommer att erbjudas NFT:er till ett enhetspris om 40 SUI. Medlemmar i grupp 1 och 2 har möjlighet att köpa upp till 20 (grupp 1) respektive 10 (grupp 2) NFT:er per person. Det som återstår efter den första försäljningen kommer att göras tillgängligt för köp på den öppna marknaden till ett enhetspris av 50 SUI. Alla våra NFT-försäljningar från och med 24 maj och framåt är öppna för allmänheten och kan följas här: https://clutchy.io/launchpad/cosmocadia 

För närvarande kan Fragbite Group inte ge en uppskattning av hur många NFT:er som kan komma att säljas totalt eller hur många NFT:er som kan komma att säljas i varje grupp. Därför kan vi inte heller ge en uppskattning av totala förväntade intäkter eftersom dessa är beroende av många externa faktorer, inklusive priset på SUI den 24 maj och framåt. Priset på en SUI i slutet av gårdagen var 1,139 USD. Eftersom Sui är en ung blockkedja är det rimligt att förvänta sig variationer, eventuellt betydande, i SUI:s prisnivå under den kommande perioden. Efter avslutad NFT-försäljning kommer Fragbite Group att kommunicera resultaten.

"Vi är alla mycket glada över att ha ett datum i kalendern för denna viktiga milstolpe för Fragbite Groups web3-verksamhet. Den 24 maj kommer vi inte bara att starta försäljningen av NFT:er utan också lansera den första spelbara demon, och jag ser väldigt mycket fram mot att ta del av spelarnas mottagande av Cosmocadia, som är vår andra titel inom web3. Web3-spel bygger på community-baserad, decentraliserad spelutveckling vilket innebär att vi kommer noggrant följa all återkoppling vi får i detta tidiga skede med syfte att förbättra och vidareutveckla spelet ", säger Marcus Teilman, VD och koncernchef för Fragbite Group.

Innahavare av NFT:er kommer att ges exklusiv tillgång till den första spelbara demon av Cosmocadia, samt i ett senare skede även erbjudas delta i en så kallad pre-sale för kommande försäljning av vår in-game token $KOBAN på blockkedjan Sui.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken