Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Playdigious breddar distributionen for Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

03 May, 2024 klockan 08:55

Fragbite Group AB:s (publ) (“Fragbite Group”) helägda dotterbolag Playdigious har ingått avtal om att förlänga distributionen av Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (“TMNT”) via Netflix prenumerationsplattform. Därutöver kommer spelet under november att lanseras på Apple App Store och Google Play Store.

I januari 2023 publicerade Playdigious TMNT på mobila plattformar exklusivt via Netflix, ett avtal som nu har förlängts en period under vilken spelet kommer vara tillgängligt för alla Netflix prenumeranter, varav del av perioden fortsatt under exklusivitet. I november lanseras spelet därutöver på Apple App Store och Google Play Store.

"Det här avtalet utgör ett mycket fördelaktigt andra kapitel för en av våra viktigaste titlar. Spelet kommer fortsättningsvis att finnas tillgängligt på Netflix efter en första framgångsrik period, och därutöver lanseras på ytterligare plattformar senare i år vilket möjliggör parallella intäktsströmmar. TMNT har haft framgång på PC och konsol i termer av antal sålda enheter, och vi förväntar oss att mobilversionen följer i samma spår när den nu blir tillgänglig för nedladdning," säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

"Vårt team gjorde ett fantastiskt arbete med att överföra TMNT till mobila plattformar, något som resulterat i topprecensioner från spelarna. TMNT fortsätter att vara en fjäder i hatten för Playdigious, och med det här nya avtalet förlänger vi avsevärt spelets ekonomiska livslängd," säger Abrial Da Costa, VD, Playdigious.

TMNT utvecklades ursprungligen av Tribute Games för PC och konsol och publicerades av DotEmu i juni 2022. Spelets karaktärer är baserade på den populära tecknade TV-serien som först sändes på 1980-talet. Datum för lansering av TNMT på Apple App Store och Google Play Store under november kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken