Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Playdigious ökar tillväxttakten med avtal för åtta speltitlar

Regulatorisk08 August, 2023 klockan 12:21

Playdigious SAS (“Playdigious”), helägt dotterbolag till Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite Group”) har tecknat avtal för att vidareutveckla och publicera åtta speltitlar till mobila plattformar. Med grund i utökad produktionskapacitet kommer Playdigious från 2024 öka takten för lansering av nya spel tillika uppdateringar och lanseringar av befintliga spel på nya plattformar och marknader.

Som tidigare kommunicerats har Playdigious deltagit i flertalet pågående förhandlingar sedan början av året. Avtal avseende vidareutveckling och publicering till mobila plattformar har nu tecknats för åtta tillkommande speltitlar, ännu inte namngivna. Dessa nya speltitlar förväntas lanseras under en period som inleds under fjärde kvartalet 2023, med lansering av den åttonde titeln under andra kvartalet 2025. De åtta nya avtalen läggs till de redan annonserade kommande speltitlarna Little Nightmares på mobil och Fretless – The Wrath av Riffson på PC, det första spelet som kommer publiceras under nya varumärket Playdigious Originals. Playdigious är också i ytterligare pågående förhandlingar om andra speltitlar samt utvärderar möjliga lanseringar i Kina.

UPPSKATTAD NETTOOMSÄTTNING FÖR INNEVARANDE PIPELINE
Fragbite Group kommer hädanefter att kommunicera finansiella estimat för Playdigious pipeline av tillkommande spel i kategorier. Uppskattad nettoomsättning motsvarar ett spels totala nettoomsättning under tre år från lansering, före licenskostnader och plattformsavgifter.

Uppskattad nettoomsättning per spel från lansering och tre år framåt
Kategori A: 0 – 1 MEUR
Kategori B: 1 – 2 MEUR
Kategori C: 2+ MEUR

För innevarande pipeline med tio kommande spel, inkluderat de åtta nyligen signerade speltitlarna samt de två sen tidigare annonserade speltitlarna, görs följande uppskattning avseende fördelning av nettoomsättning:

Kategori A: sex spel
Kategori B: två spel
Kategori C: två spel

LANSERINGAR UNDER 2024
Playdigious ökar nu produktions- och lanseringstakten. Under 2024 är målsättningen att lansera sex till åtta nya spel, inkluderat spel som lanseras under varumärket Playdigious Originals. Målsättningen för 2024 inbegriper även en ökad produktionstakt avseende aktiviteter för befintliga spel med lanseringar på nya plattformar och/eller geografiska marknader, samt publicering av uppdateringar för merköp, så kallat downloadable content (DLC).

Fragbite Group har sedan slutet av 2022 fokuserat på att växa Playdigious verksamhet, vilket har lagt grunden för en intensiv period av förhandlingar. Att vi nu tecknat åtta nya avtal för redan kommersiellt testade spel, med fler på gång, ger en stark signal om Playdigious utökade kapacitet. Historiskt sett har Playdigious i genomsnitt haft fyra spellanseringar per år och planerar nu för sex till åtta nya spel under 2024. Denna betydande ökning av både omfattning och takt innebär att vi har etablerat ett format för att kommunicera uppskattat värde av kommande spellanseringar. Det formatet är något vi kommer finjustera under de kommande kvartalen,” säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

Jag vill tacka alla medarbetare för att de driver Playdigious och Fragbite Group till nya höjder. Med dessa nya projekt signerade, accelererar vi vår tillväxt för att kunna leverera en pipeline som kommer att förädlas alltmer över tid. Branschen är lika dynamisk som alltid, och det finns fortfarande flera större möjliga projekt för oss att driva i mål, vilket gör att vi kan gå in i denna nya tillväxtcykel med självförtroende,” säger Abrial Da Costa, VD, Playdigious.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken