Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Riktad försäljning av $KOBAN tokens om 800 000 EUR

Regulatorisk20 December, 2023 klockan 11:29

WAGMI Limited (”Wagmi”), dotterbolag till Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite Group”), har sålt 109 000 000 enheter av den egna spelvalutan $KOBAN till privata investerare för totalt 800 000 EUR. Den riktade försäljningen är del av dotterbolagen Lucky Kat och Wagmis pågående förberedelser inför den kommande publika lanseringen och försäljningen av $KOBAN.

Wagmi har genomfört en riktad försäljning av 109 000 000 enheter av spelvalutan $KOBAN om totalt 800 000 EUR. $KOBAN är en så kallad ekosystem-token som kommer användas som den primära spelvalutan för alla nuvarande och framtida web3-spel, inbegripet Panzerdogs och Cosmocadia. En token är en blockkedjebaserad digital tillgång som kan handlas på publika marknadsplatser utöver att den kan användas av spelare som valuta för köp inuti spelen. En första riktad försäljning av $KOBAN genomfördes under 2022, vilken nu efterföljs av en andra försäljning som riktats mot investerare med redan betydande engagemang i web3 gaming-branschen

Det gläder mig mycket att denna riktade försäljning genomförts. Marknaden har det senaste halvåret genomgått en period av lägre investeringsaktivitet i web3 globalt, i linje med tillståndet på de finansiella marknaderna. Tillsammans med våra rådgivare har vi bevakat marknadsförutsättningarna noga och ägnat denna tid åt att fokusera på spelutveckling och att bygga spelens community. Nyligen har det kommit flera indikationer på att den globala web3-marknaden tar fart igen, vilket är mycket positivt. Vår web3-portfolio har tagit betydande steg framåt under 2023 med en successiv ökning av antal spelare, och denna nya investering kommer understödja nästkommande steg i spelutvecklingen samt marknadsföringen med syfte att öka antalet transaktioner i spelen,” säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

”Panzerdogs och Cosmocadia fortsätter att bryta ny mark i framkanten av web3 gaming, och därför är det speciellt glädjande att få välkomna nya investerare som har djup kunskap om branschen och som uppskattar våra spel. Denna riktade försäljning är ett bra kvitto på att våra spel och $KOBAN som token utvecklas i rätt riktning, och vi ser fram emot nästa steg med publik lansering och försäljning,” säger Herdjie Zhou, VD, Lucky Kat.

För närvarande förbereder Lucky Kat och Wagmi för den kommande publika lanseringen och försäljningen av $KOBAN, där lanseringen utgör startpunkten för integrering av $KOBAN i spelen samt upptagning av densamma till publik handel. Lucky Kats team har under de senaste sex månaderna genomfört marknadsföringsaktiviteter och kampanjer med så kallad user acquisition (UA) för Panzerdogs som resulterat i en betydande ökning av antalet spelare och antalet så kallade wallets aktiverade i spelet. En wallet är app eller programvara till vilken en person har enskild och krypterad tillgång, och med vilken man kan lagra, ta emot och skicka kryptobaserade tillgångar, såsom speltokens och NFT:er. Antalet aktiverade wallets är en av nyckelkomponenterna i en framgångsrik publik lansering. Innan den publika lanseringen kommer $KOBAN kunna förköpas på den öppna marknaden via så kallade web3 launchpads. Tidsplan och mer information om den publika lanseringen och försäljningen av $KOBAN kommer meddelas via pressmeddelande när de fastställts.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken