Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Web3-spelet Panzerdogs migreras till blockkedjan Sui

14 March, 2023 klockan 11:05

Fragbite Group AB:s (publ) (“Fragbite Group”) helägda dotterbolag Lucky Kat B.V. (“Lucky Kat”) och WAGMI Ltd (“Wagmi”) kommer att migrera web3-spelet Panzerdogs och dess NFT-kollektion till blockkedjan Sui, och utökar därmed ytterligare sitt strategiska partnerskap med web3-infrastrukturföretaget Mysten Labs, initiativtagare till Sui.

Som tidigare kommunicerats samarbetar Lucky Kat och Wagmi med Mysten Labs i att lansera web3-spelet Cosmocadia som ett av de första projekten på det kommande Sui Mainnet. Parterna utökar nu detta samarbete genom att migrera det redan tillgängliga web3-spelet Panzerdogs och dess medföljande NFT-kollektion från nuvarande position på blockkedjan Solana till Sui Mainnet. Migreringen förväntas genomföras kort efter lanseringen av Sui Mainnet.

Panzerdogs, som utvecklas av Lucky Kat och publiceras av Wagmi, genomgick en så kallad soft release under 2022. En första kollektion med avatarer bestående av 5 555 NFT:er till ett värde av ca 1 miljoner USD såldes i december 2021, följt av en strategisk försäljning av in-game tokens i augusti 2022 till ett värde av över 3 miljoner USD. Under 2023 kommer Panzerdogs lanseras fullt ut på mobila plattformar och ytterligare försäljning av tokens är planerade. I samband med flytten till Sui Mainnet kommer spelet uppgraderas och tillföras fler funktioner.

Marcus Teilman, VD och Koncernchef, kommenterar:

-"Mysten Labs är en mycket viktig partner till Fragbite Group och den kommande lanseringen av Sui Mainnet understöds inte bara av deras branschkunnande utan också av betydande passion och en ambitiös marknadsföringskampanj. Det är en inställning som passar oss bra eftersom även vi har stor passion för våra spel. Jag tror att vi kan utnyttja både de tekniska funktionerna och marknadsföringen av Sui Mainnet på ett sätt som kommer att gynna den fullständiga releasen av Panzerdogs såväl som kommande försäljning av tokens. Jag ser fram emot att följa spelets utveckling de närmaste månaderna.”

Herdjie Zhou, VD för Lucky Kat, kommenterar:

-"Jag är imponerad av Suis avancerade funktioner, och tillsammans med Mysten Labs expertis i att utveckla blockkedjeinfrastruktur kommer dessa funktioner möjliggöra en friktionsfri migration samt en förbättrad spelupplevelse för Panzerdogs spelare och samlare. Jag tror att flytten till Sui Mainnet även kommer locka nya spelare och samlare samt befästa spelets position som en ledande titel inom web3.”

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken