Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Lansering av Cosmocadia och Panzerdogs på Sui Mainnet

20 April, 2023 klockan 09:40

Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite Group”) uppdaterar tidsplanen för lanseringen av web3-spelet Cosmocadia och försäljning av dess medföljande NFT-kollektion, samt migreringen av web3-spelet Panzerdogs, båda aktiviteter knutna till lanseringen av Sui Mainnet. Sui är den blockkedja som båda spelens finansiella ekosystem vilar på. Den fullt operativa Mainnet-versionen av Sui planeras för närvarande lanseras den 3 maj 2023, med lansering av spel som är knutna till Sui med början ett par veckor senare, exakt tidsplan ännu inte fastslagen.

Enligt tidigare kommunikation har Fragbite Groups dotterbolag Wagmi och Lucky Kat inlett ett samarbete med Mysten Labs, ett infrastrukturföretag inom web3 och ursprunglig utvecklare av blockkedjan Sui. Detta samarbete inbegriper lanseringen av Cosmocadia och dess första NFT-kollektion på Sui, samt migrering av Panzerdogs från blockkedjan Solana till Sui. Båda dessa aktiviteter kommer att äga rum i anslutning till lanseringen av Sui Mainnet den 3 maj.

Sui kommer att börja lansera anknutna spel några veckor efter lanseringen den 3 maj, en preliminär tidsplan som kan komma att ändras. Ett av de spel som kommer att lanseras som ett av de första projekten på Sui Mainnet är Cosmocadia, genom försäljningen av Cosmocadias NFT:er som för närvarande är schemalagd att inledas ett par veckor efter den 3 maj inom ramen för en gemensam marknadsföringskampanj. Efter att NFT-försäljningen har inletts kommer en första demoversion av spelet släppas exklusivt för alla som äger en NFT. Wagmi och Lucky Kat kommer att ge ut 11 111 NFT:er i form av avatarer, enhetspris är ännu inte fastslaget.

Lucky Kat kommer att tillhandahålla ett migreringsverktyg för alla spelare av Panzerdogs med vilket de kan överföra sina NFT:er från blockkedjan Solana till Sui. Detta migreringsverktyg kommer att göras tillgängligt ytterligare ett par veckor efter lanseringen av Sui Mainnet, också som del av en gemensam marknadsföringskampanj.

Lanseringen av Sui Mainnet är en global, tekniskt komplex händelse som genomförs i samarbete med många partners, varför Fragbite Group inte ännu kan tillhandahålla ett exakt schema för våra anknutna projekt. Det preliminära schemat för lansering av spel som Sui för närvarande tillhandahållit, och därmed starten av NFT-försäljningen, kan komma att ändras. Bolagets kanaler kommer att uppdateras löpande allt eftersom lanseringen fortskrider.

"Vi är alla imponerade av den hastighet med vilken Mysten Labs har drivit denna lansering framåt. Initialt förväntades Sui Mainnet inte gå live förrän till hösten, men tack vare enormt hårt arbete och ett starkt partnerskapsnätverk kan vi nu se fram emot lanseringen i början av maj. När Sui Mainnet väl är live kan Fragbite Group följa efter, och vårt team står redo att rulla ut alla våra planerade aktiviteter när de fått klartecken. Jag ser särskilt fram emot försäljningen av NFT:er och demosläppet för Cosmocadia, som är en mycket efterlängtad titel och jag tror att spelarnas förväntningar kommer uppfyllas och mer därtill.” säger Marcus Teilman, VD och Koncernchef, Fragbite Group.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken