Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Marknadsföringskampanj för $KOBAN speltoken inledd

12 June, 2024 klockan 16:45

Fragbite Group AB:s (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) dotterbolag Lucky Kat har idag inlett marknadsföringskampanjen inför den kommande publika lanseringen och försäljningen av Bolagets speltoken $KOBAN. Detta omfattar publicering av $KOBAN Tokenomics – en sammanställning av planerad allokering.

Lucky Kat inleder idag marknadsföringskampanjen inför den kommande publika lanseringen och försäljningen av Bolagets speltoken $KOBAN. Detta innebär i första hand publicering av Tokenomics för $KOBAN – ett strategiskt dokument som beskriver planerad allokering och aktiviteter för att engagera intressenter. Därtill inleds en marknadsföringskampanj i tre steg som kommer att pågå under en period. Som en del av lanseringen planerar bolaget att engagera investerare för ytterligare en riktad försäljning. Enhetspris och datum för den publika lanseringen kommer att kommuniceras senare via pressmeddelande.

$KOBAN är en speltoken, en form av spelvaluta, som efter offentlig lansering kan användas som betalningsmedel i Fragbite Groups web3-spel och även handlas på externa marknadsplatser. $KOBAN är en så kallad utility token som möjliggör ett ekosystem av spel, vilket innebär att över tid kan ytterligare spel läggas till i ekosystemet, både titlar som ägs av Fragbite Group och titlar som ägs av extern part. Hittills har Bolaget genomfört riktade försäljningar av $KOBAN om cirka 38 MSEK, vilket genererat intäkter som möjliggjort utvecklingen av både spel och ekosystem inför den offentliga lanseringen och försäljningen.

"Vi på Fragbite Group är engagerade i att leverera underhållning till den nya generationen gamers, och vi är mycket stolta över att ha ett affärsområde inom web3 som banar väg och flyttar fram gränserna inom spelindustrin. Den publika lanseringen av $KOBAN är en milstolpe för gruppen, den möjliggör inte bara full web3-funktionalitet för Panzerdogs och Cosmocadia, utan utgör också första byggstenen för ett modernt, lättillgängligt och sammankopplat ekosystem av web3-spel som sätter spelupplevelsen och kärleken till gaming i första rummet," säger Stefan Tengvall, VD och koncernchef, Fragbite Group.

"Vi är otroligt glada över lanseringen av $KOBAN och de möjligheter som den medför. Vår vision att skapa ett helt ekosystem av web3-spel maximerar inte bara den potentiella framgången för $KOBAN som token, utan möjliggör också en genuint interoperabel spelmiljö. Detta tillvägagångssätt ger tillbaka kontrollen till användarna genom att de sömlöst kan använda $KOBAN i flera spel, vilket förbättrar deras spelupplevelse och värde. Det är vår övertygelse att vi, genom att främja ett sammankopplat ekosystem, skapar en hållbar och engagerande plattform som gynnar såväl utvecklare som gamers," säger Zara Zamani, styrelseledamot i Fragbite Group och VD för Lucky Kat.

I slutet av juni lanserar Lucky Kat en uppdaterad version av Cosmocadia på PC och mobil med full web3-funktionalitet, vilken följer den begränsade mobilversionen vilken lanserades tidigare i år och som har möjliggjort en period av datainsamling genom så kallad user aquisition (UA). Verktyg och integration för $KOBAN har utvecklats för både Panzerdogs och Cosmocadia, vilket säkerställer att $KOBAN är redo för direkt implementering i spelen efter den publika lanseringen.

Marknadsföringskampanjen för $KOBAN är planerad i tre steg och består av aktiviteter utformade för att attrahera och engagera användare både inom och utanför blockkedjan Sui. Aktiviteterna inkluderar turneringskampanjer, kampanjer för ökat genomslag i social media, airdrop-kampanjer samt ytterligare aktiviteter som ännu inte har tillkännagivits. Alla aktiviteter har syftet att introducera nya målgrupper till $KOBAN:s ekosystem av spel. Dokumentet som beskriver $KOBAN Tokenomics har idag gjorts tillgängligt via Lucky Kats kanaler.

Fragbite Groups speltoken $KOBAN är ett samarbete mellan dotterbolagen Lucky Kat och Wagmi. Wagmi är Bolagets utgivare av finansiella tillgångar inom web3 och är, i egenskap av licensierad Virtual Asset Service Provider, ansvarig för att ge ut $KOBAN under överseende av Gibraltar Financial Services Commission. Lucky Kat är Bolagets utvecklingsstudio för web3-spel och hanterar lanseringsprocessen för $KOBAN vilket inbegriper drift, marknadsföring och kommunikation med intressenter.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken