Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Uppdaterad ägarlista

18 July, 2022 klockan 16:12

Fragbite Group AB (publ) (”Bolaget”) har fått information från några större aktieägare om deras ägande och Bolaget har därefter uppdaterat sin aktieägarlista.

Bolaget uppdaterar sin ägarlista automatiskt genom en tjänst från Modular Finance AB. Uppdateringen sker en gång i månaden efter det att Euroclear Sweden AB tillhandahållit en uppdaterad aktiebok. Eftersom ett flertal ägare äger aktier i Bolaget via kapitalförsäkring så syns inte aktieägarens namn. Efter att vissa större aktieägare hört av sig med styrkande av deras innehav via sina olika depåer samt att deras ägande därmed inte uppdaterats regelbundet på över ett år, har nu aktieägarlistan uppdaterats och finns att se här: https://fragbitegroup.com/aktien/.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken